Bachmač – mezník čs. legií v Rusku

28. 2. 2018

Snahy Československé obce legionářské a jejího projektu Legie 100 se nezadržitelně přiblížily svému vyvrcholení. Jubilejní rok 2018 byl pro nás dlouho vzdálenou metou. A přece stojíme tváří v tvář naplňujícímu se století, které nás dělí od vzniku československého samostatného státu. 

Válečné běsnění, jehož 100. výročí si v posledních letech připomínáme, dosáhlo v roce 1918 svého apokalyptického rozměru. V dosud nevídaném světovém konfliktu zároveň sílila na mezinárodním poli myšlenka společného nezávislého státu Čechů a Slováků. Mnohé dobrovolce v řadách československých jednotek však to nejhorší teprve čekalo.

V březnu oslavíme 100. výročí od jedné z řady těžkých zkoušek, kterými si československé legie v boji o svobodu prošly. Jako byl Zborov zásadní mezník pro uznání československé vojenské síly v první světové válce, tak byl právě Bachmač určující pro další osud československých jednotek v Rusku a předznamenal těžkou, ale o to slavnější sibiřskou anabázi Čechoslováků do vlasti.

Československá obec legionářská, u příležitosti 100. výročí bojů československých jednotek u železničního uzlu Bachmač, navázala na historické tradice a v rámci projektu Legie 100 realizuje jako hlavní vzpomínkovou akci pouť na místa bojů u Bachmače. Tato akce probíhá v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky, Velvyslanectvím ČR v Kyjevě a dalšími vlasteneckými spolky. Vyvrcholením cesty, na kterou se vydávají poutníci Československé obce legionářské a Sdružení Čechů z Volyně ve dvou autobusech ministerstva obrany a další zájemci v autobusu Jednoty ČsOL Horácko, budou vzpomínkové a pietní akty 10. března 2018 ve Veliké Doči a na železničním nádraží Bachmač-Kyjevskij, spojené s odhalením nově postaveného pomníku a dvou pamětních desek. Na tato místa dorazí i delegace Ministerstva obrany ČR a Armády České republiky s válečnými veterány, potomky účastníků bojů a dalšími hosty leteckým speciálem MO ČR a AČR.

Na letošní březen připadá i další významné výročí, jež má své pevné místo v československé vojenské historii. Uplyne 75 let od prvního vystoupení československých vojáků na východní frontě ve 2. světové válce. Obec Sokolovo, kde svedli příslušníci 1. čs. samostatného polního praporu 8. března 1943 svůj první boj, leží asi 300 km jihovýchodněji od Bachmače, a tak cesty poutníků povedou i k této ukrajinské obci, kde 10. března 2018 uctíme hrdinství našich vojáků při osvobozování naší vlasti.

Při zpáteční cestě si poutníci připomenou boje u Bachmače ještě 12. března 2018 na dvou místech v České republice. V Přáslavicích u 73. tankového praporu „Hanáckého“ se zúčastní slavnostního nástupu praporu, věnovaného 100. výročí prvního bojového nasazení 6. čs. střeleckého pluku „Hanáckého“, na jehož tradice útvar navazuje a v Olomouci u bývalých kasáren 6. čs. střeleckého pluku „Hanáckého“, kde položí květiny u desky připomínající boje u Bachmače. Naši bratři z olomoucké jednoty zde na 11. a 12. března připravili vzpomínkový program pro školy a veřejnost, který vyvrcholí právě příjezdem poutníků od Bachmače a předáním prsti a pamětní stuhy ČsOL městu Olomouc. 

br. Pavel Budinský

předseda ČsOL

 


 

PŘEHLED UPOMÍNEK K
100. VÝROČÍ BITVY U BACHMAČE
VYDANÝCH ČESKOSLOVENSKOU OBCÍ LEGIONÁŘSKOU

SPECIÁL LEGIONÁŘSKÉHO SMĚRU

V loňském roce se setkal s velmi kladnou odezvou Zborovský speciál časopisu  Legionářský směr, který vynikajícím způsobem podepřel sílu okamžiku tím, že všem našim členům poskytl před zahájením zborovských oslav podrobné informace (a to i dosud nepublikované) o této zásadní historické události. Rozhodli jsme se proto, že jubileu Bachmače a 75. výročí boje o Sokolovo, které připomeneme výše uvedenou legionářskou poutí, věnujeme toto speciální vydání Legionářského směru. Věřím, že se setká s přízní čtenářů jak v Československé
obci legionářské, tak mimo ni.

BACHMAČSKÁ MINCE

Podobně, jako k předcházejícím mezníkům boje Čechů a Slováků za samostatný stát, vydala Československá obec legionářská i k 100. výročí bachmačských bojů několik památečních sbírkových předmětů. Pro účastníky poutě ČsOL na bachmačské bojiště jsme připravili pamětní minci. Autorem motivu je rytec Martin Dašek, který již pro ČsOL realizoval několik mincí. Na aversu (líc) je znázorněna trojice československých legionářů strážící shromážděné ešalony, ve kterých byli legionáři evakuováni z Ukrajiny na východ. V pozadí výjevu na minci jsou vidět budovy II. ústředního nádraží Bachmač-Libavského (též Romenského). Obraz jasně symbolizuje význam, který měly pro bachmačský úspěch nashromážděné železniční soupravy, díky kterým mohl Československý armádní sbor odjet z Ukrajiny a kterými byl položen základ pro slavné legionářské vojsko, které později ovládlo Sibiř. Revers mince nese již tradiční obraz, shodný s dosud vydanými poutními mincemi ČsOL. Tedy sdružený znak odboje na československé vlajce a nápisem „100 let československých legií 2014–2020“.

Na rozdíl od zborovské bude bachmačská mince neprodejná a určená výhradně pro účastníky zahraniční poutě ČsOL na Ukrajinu.

BACHMAČSKÁ RAZÍTKA

Tak jako v loňském roce pro Zborov připravila Československá obec legionářská k 100. výročí bitvy u Bachmače příležitostná památeční razítka. Razítka budou dostupná pouze po omezenou dobu, proto doporučujeme využít času a neponechávat nic náhodě. K dispozici budou v prodejním voze Legiovlaku (přehled zastávek pojízdného legionářského muzea najdete na www.legiovlak.cz) a na Ústředí ČsOL v Praze (Sokolská 33, Hotel Legie, 4. patro). Časy, po které bude možno získat otisk razítka, se budou řídit otevírací dobou jednotlivých míst.

BACHMAČSKÉ POHLEDNICE

Již v Československé republice mezi dvěma světovými válkami vyšlo několik upomínkových pohlednic k výročí bitvy u Bachmače. Ještě po „Vítězném únoru“ roku 1948 vyšly pohlednice, které připomínaly 30. výročí bojů. Československá obec legionářská nezůstala pozadu a k 100. výročí bachmačské bitvy připravila trojici nových pohlednic, které rozšíří již tak bohatou nabídku pohlednic s legionářskou tematikou.
Dvě z nových pohlednic zobrazují dobové snímky z bachmačského nádraží. První je z doby krátce po příjezdu prvních legionářů, druhá již zachycuje odjezd legionářů do zadržovacích bojů proti Němcům. Na poslední nové pohlednici je kresba legionáře z 6. čs. střeleckého pluku „Hanáckého“, která se objevila na pohlednici z roku 1948, ovšem s novým textem „100 let Bachmače“. Nové pohlednice jistě potěší mnoho sběratelů a následovatelů československých legionářů.