BAHNA 2018 – jeden den, týdny příprav

18. 7. 2018

Bahna skončila, ať žijí Bahna! Tak by se dala parafrázovat slavná věta pronášená v souvislosti se jmenováním nového panovníka ve Francii. Ano, jeden ročník skončí a doslova za pár dnů začnou přípravy ročníku nového. Pro diváky jeden den, pro organizátory měsíce příprav. A jak se termín Bahen blíží, jsou i přípravy intenzivnější a týkají se stále většího počtu lidí. Nahlédněme společně do zákulisí poslední fáze příprav 29. ročníku… 

Den pozemního vojska BAHNA 2018 – jak zní oficiální název – se konal v sobotu 23. června v prostoru Zadní Bahna nedaleko Strašic v okrese Rokycany. Jedním z hlavních pořadatelů je Vojenské muzeum v Rokycanech, se kterým velmi úzce spolupracuje i Klub vojenského muzea v Rokycanech a rokycanská jednota Československé obce legionářské. Členská základna se z části prolíná a v současné době se dá hovořit v podstatě o symbióze.

Zpravidla v několikadenním předstihu začínají přípravy přímo v prostoru konání akce. Bylo tomu tak i letos. V sobotu 16. června začalo budování polních táborů a příprava veškerého týlového zabezpečení akce. V neděli nás pak čekal první nelehký úkol – stavba kulis do historických ukázek. Jelikož si v letošním roce připomínáme výročí 100 let od vzniku republiky, nesl se i program letošního ročníku ve znamení významných osmiček. Pro hlavní historickou ukázku „Mobilizace 1938“ bylo potřeba postavit lehký objekt vzor 36, budovu strážnice a pár menších kulis simulujících hraniční pásmo v roce 1938. Souběžně probíhaly přesuny techniky. Těm se po několik dnů intenzivně věnovala další početná skupina našich lidí – vždyť bylo potřeba přepravit přibližně padesát kusů historické techniky mnohdy o hmotnosti několika desítek tun. Další skupina se vrhla na přípravu celého prostoru konání akce, ať už šlo o dopravní značení, informační cedule a celou řadu zdánlivých drobností. Akci každoročně navštěvují tisíce návštěvníků a stovky účinkujících a nelze nic zanedbat.

Pak už začala detailní příprava vlastních ukázek. Jedna z nejnáročnějších byla ukázka jízdních vlastností techniky, která proběhla za účasti Armády České republiky a veškerá koordinace musela probíhat na profesionální úrovni i ze strany našich řidičů. Tato ukázka byla náročná nejen z hlediska požadavků na řidiče, ale také z důvodu nutnosti seřadit a připravit poměrně velké množství techniky v relativně krátkém časovém úseku.

Příprava stěžejní historické ukázky „Mobilizace 1938“ se týkala nejen našich členů, ale celé řady dalších klubů vojenské historie, které se na ukázce podílely. Členové všech klubů vyhověli naší prosbě a přijeli na akci již v pátek 22. června natolik včas, aby od 16 hodin mohl začít nácvik. Ukázky ale nejsou jen o nácviku. Kromě výroby a instalace již zmíněných kulis bylo potřeba zajistit historickou techniku. Ta je vždy divácky velice atraktivní a dodá ukázkám potřebnou akčnost. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Vojenskému historickému ústavu Praha za přistavení tanku Praga LT vz. 38, panu Zdeňku Grygarovi – ten přijel až z druhého konce republiky s tančíkem vz. 33. A pak pánům Leopoldu Vlkovi a Františku Hyčkovi, kteří poskytli obrněný automobil Tatra OA vz. 30. Samozřejmě by se vše neobešlo bez účinkujících „pěšáků“. Velký podíl každoročně na svých bedrech nesou členové KVH Posádkového velitelství Dobřany, kteří se kromě účinkování v ukázkách podílejí na akci i organizačně. Velké poděkování zaslouží i další spolupracující kluby: ARCO Jihlava – Brno, Prapor SOS Falknov nad Ohří, KVH plukovníka Ludvíka Fanty, KVH Kleist, KVH Příbram a KVH Feldgendarmerie – snad jsme na někoho nezapomněli…

Letošní ročník se podařil a splnil svůj účel, tedy připomenutí historických milníků v dějinách naší republiky. Ať už to byl vznik samostatného Československa v roce 1918, pohnuté okamžiky roku 1938, nebo neradostné události srpna 1968. Ale i ty smutné události musíme připomínat. V dnešní době možná o to intenzivněji, aby si všichni uvědomovali, jak těžké je svobodu a demokracii vybojovat, ale jak snadné je o ni přijít… Zejména historická část Bahen by se neobešla bez pomoci spřátelených klubů, ale hlavně bez organizačního zajištění celé akce, které leží na bedrech členů rokycanské jednoty ČsOL a Klubu vojenského muzea v Rokycanech. Nutno podotknout, že bez nich by se akce nejspíš vůbec nekonala.

Hlavní je, že se nikomu nic nestalo a jak veškerá technika, tak zejména účinkující jsou již v pořádku doma. Všichni si teď budou užívat letní dovolenou a čerpat energii, aby na podzim celý kolotoč mohl začít nanovo. Takže 22. června 2019 na jubilejních třicátých Bahnech na shledanou!

text: br. Miroslav Kaufner, br. Jiří Vejvančický

foto: br. Miroslav Kaufner, br. Stanislav Pítr