Bambi Fest

5. 6. 2018

Bambi Fest se konal v pátek 25. a v sobotu 26. května 2018 na Výstavišti České Budějovice. Umístění na Výstavišti bylo praktičtější než akce u Sportovní haly, jako v minulých letech. Akci organisoval RADAMBUK (Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje) pod mottem „Naše země stoletá“. Na akci se podílely i AČR, a velká řada dalších organisací. 

V sobotu 26. května 2018 své síly spojily i ČsOL a OV ČSBS ČB a zřídily stan, v němž byly údaje o československých legiích v první světové válce, o jejich výstroji a boji. Kromě panelů zobrazujících tyto skutečnosti byl pro menší děti zřízen koutek, kde mohly nakreslit nějaký obrázek k armádě, legiím, atp. Větší děti musely zodpovědět vybranou otázku týkající se čs. legií či armády. Všechny odpovědi si mohly najít na instalovaných panelech.

Každé dítě za splnění úkolu dostalo drobný dárek. Kromě toho dostalo razítko do soutěžní kartičky, neboť byla vyhlášena soutěž, ve které děti plnily u různých stánků jednotlivých organizátorů různé úkoly a za jejich splnění dostaly do soutěžní kartičky razítko. Kdo nasbíral všechna razítka, byl zařazen do soutěže o ceny.

Stan ČsOL a OV ČSBS byl blízko vchodu, takže jsme o návštěvu dětí neměli nouzi. Děti s chutí malovaly a ty starší studovaly panely a snažily se najít správnou odpověď na otázky. Za stanem ČsOL byla ukázka vybavení polní ošetřovny z první světové války. Ukázku zabezpečili v dobových uniformách fandové historických vojenských reálií. Den strávily děti v plné zábavě a stejně tak pořadatelé díky nadšení dětí.

text a foto: br. Milan Čajdík