Branné závody středních škol v Písku „100 x REPUBLICE“

22. 10. 2018

Ve snaze důstojně přispět k 100. výročí vzniku Československa a připomenout mladým generacím význam této události uspořádala Jednota ČsOL v Písku s podporou Jihočeského kraje a města Písku spolu s partnery projektu „Město Písek, nejen pětačtyřicátý“ v letošním roce již tři významné soutěže pro žáky základních a středních škol v Písku a okolí.

V květnu to byly Prácheňské přebory (branné závody) zaměřené na poměřování znalosti a dovedností žáků základních škol. V září pak již čtvrtý ročník soutěže Mistr Jan Hus následníkům, což je soutěž zaměřena na zkušenosti z historie a aplikaci na současné podmínky lidského soužití. Dne 2. října 2018, se konaly branné závody pro střední školy s názvem „100 x REPUBLICE“ v areálu Lesnických škol v Písku, kde byly vhodné prostorové podmínky a vstřícné vedení školy k této akci.

Studenti se nejprve v řízeném „chaosu“ roztřídili do tzv. mixtýmů, kde se navzájem neznali, ale měli společně plnit na deseti stanovištích (na každém deset) úkoly, tedy 10 x 10 úkolů. Pět stanovišť bylo teoretických a 5 praktických.

Studenti se tedy porovnávali v oblasti branných aktivit (včetně střelby ze vzduchovky), které se prolínaly s aktivitami IZS a záchranářstvím obecně, spojeným i s fyzickým výkonem jednotlivců. Důraz klademe na spolupráci v týmu s neznámými osobami, které si mohou vypomoci navzájem. Stěžejním cílem byla motivace k poznávání hodnot, které nám naši předkové zanechali a k jejich aktivní a preventivní obraně. Cílem bylo též prohloubení vzájemného poznání působnosti a možností jednotlivých institucí IZS. V neposlední řadě pak inspirace studentů k přispění dobrého řešení krizových situací v životě člověka, ke spolupráci a motivace k profesnímu zaměření studijních aktivit pro bezpečnostní oblast.

Akce se zúčastnilo celkem sedm týmů ze čtyř středních škol, z nich nejlepší byli studenti Střední zemědělské školy v Písku, druhé byly Střední lesnické školy a třetí pak Střední zdravotnická škola. Gymnázium Písek bylo v nevýhodě, díky velké nemocnosti postavilo jen jeden tým. Vyhodnoceny byly nejlepší mixtýmy a oceněny medailemi a zvláštními cenami. Každý student, který v mixtýmu získal medaili, přinesl v celkovém hodnocení body pro svoji mateřskou školu. Za zlatou tři body, za stříbrnou dva a za bronzovou jeden bod. 

Poděkování patří všem hodnotitelům na stanovištích, což byli členové naší písecké jednoty ČsOL, vojenští veteráni a členové složek IZS v Písku a spolupracující dobrovolníci. Taktéž pomohla SZŠ Písek včele s ředitelkou Helenou Šatrovou, která pro účely závodu poskytla jednu specializovanou zdravotní hlídku. Ta byla dobře připravena, ale závodníci byli šikovní a ukáznění a vše zvládli bez úrazu, což ocenil i ředitel SLŠ PhDr. Michal Grus v závěrečné řeči. Ceny předával Ing. Aleš Kudlák, Ph.D., šéf krizového oddělení MěÚ Písek, společně s Ing. Petrem Kalinou, zastupitelem Jihočeského kraje, a Ing. Jaroslavem Pospíšilem, předsedou spolku 1. ETALON. Ideovou a systémovou přípravu a realizaci soutěže s aktivními složkami provedla ředitelka závodu Mgr. Bc. Eva Veselá, MPA, místopředsedkyně Jednoty ČsOL v Písku. Rádi bychom zavedli dlouhodobou tradici těchto soutěží, víme, že je to potřebné. Každý občan by měl vědět, jak se má v nouzové situaci chovat a jaký servis z peněz daňových poplatníků mu zajistí stát a obec. To se týká především aktivit prevence. Velké poděkování patří řediteli SLŠ a VOŠ v Písku panu Michalu Grusovi a paní ředitelce SZŠ v Písku paní Heleně Šatrové, samozřejmě všem organizátorům, ale také účastníkům, neboť bez jejich zájmu a soutěživosti by se branné závody nevydařily.

Mixtýmy spolupracovaly velmi dobře a i kázeň všech studentů byla vzorná! Vybráni byli výborní a praktičtí studenti. V příštím roce se bude soutěž konat pravděpodobně již v druhé půli června.

 text a foto: ses. Eva Veselá, br. Zdeněk Říha