CENOTAPH 2018

14. 11. 2018

V pátek 9. listopadu 2018 odletěla delegace členů Československé obce legionářské do Londýna, aby se zúčastnila oslav 100. výročí ukončení první světové války a připomněla si hrdinství a odvahu našich vojáků bojujících v řadách RAF. V delegaci byli zastoupeni váleční veteráni Josef Švarc, který bojoval na západní frontě, novodobí veteráni Ivo Bedrna, Jan Fojtík a pozůstalí po letcích RAF Aloisi Vašátkovi a Josefu Koukalovi. Den 11. listopad je připomínám jako Den válečných veteránů, na který letos připadl i britský svátek Den vzpomínek (Remembrance Sunday). Slaví se celosvětově. V Londýně jsme se setkávali se záplavou květů vlčích máků, které lidé nosí v klopě jako symbol oslav Dne válečných veteránů. Ještě téhož dne jsme se zúčastnili pietního aktu u pomníku velitelství bombardovacích perutí (Bomber Commard Memorial). Věneček položil válečný veterán Josef Švarc.

Následující den jsme uctili památku našich vojáků před Westminsterským palácem, kde jsme v místě věnovaném československým vojákům položili věneček a vztyčili dřevěné křížky. Zakoupením křížků a odznaků jsme přispěli na Britské legie. Následoval pietní akt u pomníku letecké bitvy o Británii (THE BATTLE OF BRITAIN). Tento bronzový reliéf dlouhý 25 metrů zobrazuje všechny vojenské odbornosti i civilní profese a je na něm uvedeno 88 jmen Čechoslováků, kteří se do bitvy o Británii v srpnu a září 1940 zapojili. Na desce pomníku, kde jsou uvedena jména letců Aloise Vašátka a Josefa Koukala, svíčku zapálili pozůstalí Ladislav Truhlář a Ivan Holeček. Na druhé straně pomníku svíčku položil válečný veterán Josef Švarc a Ladislav Truhlář. Poté zazněla československá hymna.

Hlavní ceremoniál, vojenská přehlídka CENOTAPH, začal tradičně dne 11. listopadu v 11.00 hod. V tento čas se ve Velké Británii zastaví na dvě minuty život. Tradice trvá již od roku 1919 jako symbol uctění památky padlých v den podpisu příměří na konci první světové války. K této tradici se od roku 1921 přidal květ rudého vlčího máku. Podnět dala právě založená Britská legie (15. května 1921), která pomáhá všem bývalým vojákům zúčastněným ve válečných konfliktech. Přehlídka a položení věnce u CENOTAPHu bylo vyvrcholením vzpomínky na 100. výročí ukončení první světové války, která přinesla nesmírné utrpení, oběti na lidských životech, nejen vojáků, ale i civilního obyvatelstva a velké materiální škody. Věnec předal novodobý válečný veterán, člen ČsOL Kladno Ivo Bedrna. Povelem „vlevo hleď“ jsme uctili památku všech padlých vojáků a posléze povelem „vpravo hleď“ jsme pozdravili zástupce královské rodiny.

Kromě pietních aktů a slavnostní přehlídky jsme si prohlédli Imperiální válečné muzeum, významné dominanty Londýna např. Buckinghamský palác, Tower Bridge, bitevní loď HMS Belfast, The London Eye a další památky. Ochutnali jsme také tradiční jídlo fish and chips a britské pivo Spitfare.

Všichni zúčastnění byli poctěni, že si mohli touto cestou připomenout 100. výročí ukončení první světové války a poklonit se památce československých vojáků, kteří bojovali v řadách RAF. Kromě hezkých vzpomínek všem na památku zůstane i jmenovité pozvání od Britských královských legií. Poděkování patří vedení ČsOL a Marcele Ludvíkové za organizační zajištění cesty do Londýna.

text: ses. Eva Armeanová

foto: br. Stanislav Pítr