Červnové zahraniční poutě ČsOL

29. 3. 2018

V letošním létě si 30. června připomínáme 100. výročí přísahy našich legionářských jednotek v Darney a jejich následného bojového nasazení na západní frontě v Alsasku. Slavnostní přísaha před prezidentem Francouzské republiky Raymondem Poincaré a tajemníkem Československé národní rady v Paříži Edvardem Benešem byla důležitým mezníkem při cestě ke vzniku našeho samostatného státu. Večer před přísahou totiž francouzský ministr zahraničních věcí Stéphen Pichon oznámil našim vedoucím pracovníkům, že francouzská vláda uznává Československou národní radu v Paříži za základ československé vlády a že uznává nároky československého národa na samostatný stát. I proto byl rozkazem prezidenta republiky Václava Havla č. 10 ze dne 7. února 2002 stanoven 30. červen Dnem ozbrojených sil České republiky. 

Pouť ČsOL do Francie – DARNEY 2018

V letošním roce se v Darney připravuje velká mezinárodní ceremonie, které se aktivně zúčastní i Československá obec legionářská. Vedení legionářské obce a váleční veteráni budou jako tradičně součástí oficiální delegace Ministerstva obrany České republiky a poletí vládním speciálem. Pro členy ČsOL a příznivce historie, kteří v Darney doplní oficiální delegaci České republiky, má ČsOL v rámci projektu Legie 100 ve spolupráci s MO ČR připraveny dva autobusy. První autobus vyrazí na čtyřdenní cestu již ve čtvrtek 28. 6. 2018 večer. Pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou cestovat v pracovní dny, ale mají zájem se zúčastnit hlavních vzpomínkových ceremonií, bude vyslán do Darney i druhý autobus, který vyjede až v pátek 29. 6. 2018 večer a po účasti na ceremonii v Darney a na pietních aktech v Cernay by se vrátil do Prahy ještě v neděli 1. 7. 2018 v noci. Podmínkou vypravení dvou autobusů, je dostatečný zájem, který umožní jejich obsazení.

 

1. autobus – stručný plán cesty

Pátek 29. 6. 2018

odjezd autobusu z Prahy v 00.05

cesta po trase Rokycany – Plzeň – Norimberk

Sinsheim – prohlídka automobilového a technického muzea (9:00 – 12:00)

Hunspach – prohlídka tvrze Maginotovi linie Schoenenborgh (14:00 – 16:00)

Hatten – kasematy – vojenské muzeum (16:30 – 17:30)

ubytování v Epinay

Sobota 30. 6. 2018

Darney – účast na pietních akcích u příležitosti 100. výročí přísahy 21. čs. stř. pluku, účast na slavnostním rautu, prohlídka místního muzea

Attigny – prohlídka místa rozložení části 21. čs. stř. pluku

odjezd na ubytování v Epinay

Neděle 1. 7. 2018

Michelbach – prohlídka bojiště 21. čs. stř. pluku v Alsasku

Cernay – pietní akt na hřbitově u desek pohřbených čs. legionářů

Hartmannswillerkopf – památník bojů v Alsasku a vojenský hřbitov

Mémorial du Linge – muzeum-skanzen bojů v Alsasku

Mylhúzy, Basilej – ubytování

Pondělí 2. 7. 2018

Kostnice – pietní akt – výročí upálení Mistra J. Husa

Fridrichshafen – prohlídka muzea vzducholodí

Dachau – prohlídka koncentračního tábora

cesta domů s předpokládaným návratem do Prahy do 24:00

 

2. autobus – stručný plán cesty

Pátek 29. 6. 2018

odjezd autobusu z Prahy cca ve 20.00

cesta po trase Rokycany – Plzeň – Norimberk

Sobota 30. 6. 2018

Darney – účast na pietních akcích u příležitosti 100. výročí přísahy 21. čs. stř. pluku, účast na slavnostní raut, prohlídka muzea

Attigny – prohlídka místa rozložení části 21. čs. stř. pluku

odjezd na ubytování do Epinay

Neděle 1. 7. 2018

Michelbach – prohlídka bojiště 21. čs. stř. pluku v Alsasku

Cernay – pietní akt na hřbitově u desek pohřbených čs. legionářů

Hartmannswillerkopf – památník bojů v Alsasku a vojenský hřbitov

cesta domů s předpokládaným návratem do Prahy do 24:00

 

Zájemci o účast se mohou přihlásit na sekretariátu ČsOL – sekretariat@csol.cz. Pro zařazení mezi účastníky poutě bude přihlíženo mimo aktivity v ČsOL i na odbornou připravenost zájemců, potřeby reprezentace a i k termínu doručení přihlášky – konečný termín podávání přihlášek je 8. 4. 2018. Podmínkou účasti je i dobrý fyzický a zdravotní stav.

 

Pouť ČsOL do Itálie – PIAVA 2018 

Mimo tuto událost si v letošním červnu ještě připomínáme 100. výročí bojů našich legionářů na řece Piavě v Itálii a následných poprav čs. dobrovolníků, kteří padli do rakousko-uherského zajetí. ČsOL na počest těchto významných historických mezníků pořádá v rámci projektu Legie 100 vzpomínkovou pouť na místa bojů a poprav. Pouť se skládá z řady pietních akcí, jejichž vyvrcholením budou připomínky bojů na řece Piavě, které organizuje italská strana ve dnech 23. – 24. 6. 2018 ve Follině.

 

Stručný plán cesty

Pondělí 18. 6. 2018

odjezd autobusu z Prahy v pozdních večerních hodinách

Úterý 19. 6. 2018

cesta po trase Tábor – České Budějovice – Linec – Salzburk

prohlídka muzea bitev na Soči v Kobaridu, muzea v Gorizii a Redipuglii

Redipuglia – pietní akt v osáriu a na R-U hřbitově

ubytování v kempu v chatkách

Středa 20. 6. 2018

pietní akty v San Stino di Livenza, San Dona di Piave, ve Fossaltě di Piave, v Oderzu a Piavonu

ubytování v kempu v chatkách

Čtvrtek 21. 6. 2018

Barbarano – prohlídka hřbitova kde byli popraveni čs. legionáři

Cittadella – pietní akt a odhalení pamětní desky, malý raut a prohlídka hradeb historického města

Monte Grappa – pietní akt na vojenském pohřebišti u čs. pamětní desky

ubytování ve Follině

Pátek 22. 6. 2018

Vittorio Veneto – prohlídka vojenského muzea

Conegliano – pietní akt u desky popravených čs. legionářů, prohlídka muzea alpinů, posezení s místními alpiníky

ubytování ve Follině

Sobota 23. 6. 2018

Follina – pietní akt na R-U hřbitově s ekumenickou bohoslužbou, odhalení desky na památku českých vojáků, malý raut v budově bývalého R-U špitálu

Collalto – pietní akt u desky popravených čs. legionářů

ubytování ve Follině

Neděle 24. 6. 2018

pietní akt na vojenské cestě 100 dní dle programu organizátorů

cesta domů s předpokládaným návratem do Prahy do 24:00

 

Prosíme zájemce o účast na těchto akcích, ať se hlásí písemně na sekretariát ČsOL – sekretariat@csol.cz. Pro zařazení mezi účastníky poutě bude přihlíženo mimo aktivity v ČsOL i na odbornou připravenost zájemců, potřeby reprezentace a i k termínu doručení přihlášky – konečný termín podávání přihlášek je 8. 4. 2018. Podmínkou účasti na poutích je dobrý zdravotní stav.