Den válečných veteránů jsme oslavili opravdu důstojně

21. 11. 2018

V období opravdu slavnostním, nedlouho po oslavách stého výročí vzniku Československé republiky a v předvečer Dne válečných veteránů, se sešla členská schůze opavské jednoty Československé obce legionářské. Účelů slavnostního setkání bylo několik, nejpřednějším z nich však bylo setkání s válečnými veterány, o něž se jednota stará v rámci projektu péče zaměřené právě na ně. 

Na začátek bylo potřeba dostát několika formálním povinnostem. Po uvítání hostů a schválení programu vystoupil bratr Sobarňa, aby přítomné informoval o stavu členské základny. Je potěšující, že se jednání účastnilo více mladších členů, přivítali jsme i několik nováčků. Nikdy ale nezapomínáme ani na ty, kteří působili v ČsOL dlouhá léta, ale již je dostihl jejich osud. Jejich památku jsme uctili minutou ticha.

Po informacích o práci výboru jednoty si vzal slovo bratr Fiala, aby připomněl řadu akcí, kterých se zástupci naší organizace účastnili. A v tomto roce plném výročí jich skutečně nebylo málo. Vedle nejrůznějších shromáždění, pietních setkání a pochodů na rozličných místech Ostravska, Opavska, Bruntálska a Vítkovska jsme si prohlédli fotografie dokumentující cestu našich zástupců na Ukrajinu, konkrétně do Bachmače a Sokolova. Dozvěděli jsme se také některé podrobnosti o spolupráci navázané s Norskem. Bratr Fiala na závěr doporučil všem členům sledovat informace o uskutečněných aktivitách jednoty, které jsou přístupné na internetu ve formě prezentací; ti, kteří již vzhledem ke svému věku moderní technikou nevládnou, se informace dozvídají tradičními cestami – dopisem či telefonem.

Přítomní na našich setkáních obvykle čekají na slavnostní udělování ocenění. A v této fázi schůze na ně nastal čas. Pamětní medaili ČsOL II. stupně převzali Jiří Kaštil, Irena Truplová a především válečná veteránka Miroslava Kaštovská. Minci ČsOL si odnášejí válečná veteránka Libuše Rudelová a dále Vítězslav Sobarňa a Václav Svoboda. Ocenění byla udělena u příležitosti Dne veteránů. Sté výročí vzniku republiky bude celé řadě našich členů připomínat pamětní medaile – zde by ale výčet jmen byl vskutku obšírný, proto zůstane jen u této připomínky.

Následně bratr Krejčí podal zprávu o hospodaření jednoty. Vyzdvihl především investice do práce s mládeží. Vedle prostředků jednoty byly využity i sponzorské dary. Tak mohly být finančně pokryty odborné exkurze pro žáky základních a středních škol. Bratr Krejčí dodal ještě poznámku, že své funkce průvodce a lektora se velmi úspěšně zhostil bratr Bedřich Štencel, který nahradil churavějícího Ing. Jaromíra Breuera.

Předseda jednoty bratr Zavadil představil plán činnosti pro příští období a vyzval členy jednoty k účasti. Pak už se rozproudila diskuse – z ní za zaznamenání stojí především vystoupení Pavla Chrásky, člena Klubu vojenské historie, který poděkoval za podporu činnosti jejich spolku a pozval na akce, v nichž hlavní atrakcí bude milostovický „bunkr“

U Trigonometru, který je v péči jmenovaného klubu. Podle našeho soudu tento pevnostní objekt opravdu stojí za návštěvu – např. v příští turistické sezoně. Diskuse zvolna přešla v neformální rozhovory mezi přítomnými. Setkání jednoty naplnilo všechny své plánované body a chýlilo se ke konci.     

text a foto: Magda Hrstková