Festival První republika na Vyšehradě

20. 9. 2018

Do celoročních oslav vzniku samostatného Československa se v sobotu 15. září 2018 zapojila také Univerzita Karlova. Ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK a Českou televizí uspořádala festival První republika, do kterého se zapojila také Československá obec legionářská.

Celodenní festival pro širokou veřejnost se konal na Vyšehradě, který sám patří k symbolům české státnosti. Ve Vyšehradských sadech vyrostlo několik stánků a stanů, které tvořili jednotlivá zastavení naučné stesky pro děti i dospělé. Prezentační stánek postavili také bratři z ČsOL, včetně dobových stanů československých legionářů z první světové války. Před nimi vystavili vojenský materiál, výstroj i výzbroj, používaný legionáři a v infostánku zdarma nabízeli informační letáky a další tiskoviny přibližující válečnou historii vedoucí ke vzniku samostatného československého státu. Následně se po celý den věnovali návštěvníkům, kteří si rádi vyzkoušeli a potěžkali některé součásti legionářského vybavení, nebo se dotazovali na podrobnosti týkající se legionářů. Zájem byl nejčastější u těch lidí, kteří sami legionáře měli mezi svými předky. Vzhledem k umístění stánku ČsOL a turistické atraktivitě Vyšehradu se však množily i dotazy zahraničních návštěvníků, kteří spíše než festival přišli navštívit samotnou historickou památku. Za legionáři se také zastavovaly děti hrající zábavnou vědomostní hru. U legionářského stánku dostali razítko za splnění úkolů po správném zodpovězení několika málo otázek.

Mimo stánek se bratři vypravili také na vyšehradskou Letní scénu, kde se na pódiu prezentovali představením uniforem československých legií z Ruska, Francie a Itálie, a neopomněli představit také samotnou činnost dnešní ČsOL.

 Akci na Vyšehradě navštívili stovky lidí, z nichž se nemálo zastavilo u stánku ČsOL, prohlédlo si originální vojenské vybavení, promluvilo s legionáři, či si alespoň odnesli nějaké tiskoviny s sebou. Prezentace ČsOL rozhodně nezapadla mezi ostatními stánky a atrakcemi. Konec nastal až s příchodem tmy, kdy na festivalu začínala hlavní hudební vystoupení.

text: br. Petr Tolar

foto: Eva Kořínková