II. ročník Prácheňských přeborů

16. 5. 2018

Ve čtvrtek 3. května 2018 se v areálu motodromu a střelnice STSP na Hradišti v Písku uskutečnil II. ročník Prácheňských přeborů v rámci POKOSu, které pro děti základních škol v Písku připravili členové Jednoty ČsOL v Písku, 1. ETALONu z. s., příslušníci IZS Písek, Dobrovolní hasiči města Písku, ZO ČSBS Písek, Junior Cycling Projekt Team a další, a zástupci Armády České republiky ze Strakonické posádky. 

Účastníky pozdravili zastupitelé Jihočeského kraje, poslankyně PSP ČR Radka Maxová a Petr Kalina. Sportovních, branných a vědomostních soutěží se celkem zúčastnilo 44 týmů z 8 základních škol, což představuje 259 dětí, které na 11 stanovištích musely prokázat svoje znalosti a dovednosti. Součástí byl též cyklistický závod. Děti měly prokázat, že mají kolo v pořádku a bezpečnostní vybavení úplné. Kolo je totiž v naší soutěži považováno za „blackoutový“ dopravní prostředek. („Blackout“ bylo též jedno ze stanovišť.) Dvě stanoviště byla věnována speciálně POKOSu. Pro děti neznámé zkratkové slovo, na které byly metodicky a logicky naváděni na těchto stanovištích. Někdy to dalo žákům zabrat, ale nakonec vše vypátraly. Praktické „záchranářské“ znalosti dětí byly velmi dobré a odborné. Pro 1. stupeň byla připravena nižší náročnost a spíše navození postupného řešení. Druhý stupeň to měl již náročnější a samostatnější. V některých situacích bylo úsměvné, že děti nevěděly, co je zkratka IZS, ale záchranná telefonní čísla sypaly z rukávu a postupovaly správně. A o to přeci jde! Byly dobře připraveni. Poměřování v této oblasti je jedinečné a důležité, je tak moc spojeno s naší bezpečností a především prevencí krizových stavů a případných akutních řešení, bude-li to nutné. V kategorii mladších (1. stupeň ZŠ) zvítězilo družstvo ze ZŠ CESTA, na 2. místě skončil tým ZŠ Svobodná a na 3. místě tým ZŠ Jana Husa. Mezi staršími (2. stupeň ZŠ) zvítězil tým ze ZŠ E. Beneše, druhý byl tým ZŠ CESTA a třetí pak tým ZŠ J. K. Tyla. Poháry předal Ing. Aleš Kudlák z odboru krizového řízení Městského úřadu Písek.

Soutěž probíhala za krásného slunečného počasí a podílelo se na ní celkem 40 organizačních pracovníků, především odborníků. Další závody připravuje Jednota ČsOL v Písku pod vedením Evy Veselé pro střední školy. Začátkem října tím přispěje i naše jednota k důstojným oslavám 100. výročí vzniku Československa pod názvem „Stokrát republice“. Mnoho studentů již s námi dlouhodobě spolupracuje na různých akcích, tak věříme, že prokáží svoje dovednosti na ještě vyšší úrovni. Poněkud složité bývá zajištění finančních prostředků, ale díky spolupráci místních spolků, složek IZS a podpory z veřejných zdrojů, se akce daří zajistit.

Prácheňské přebory skromně zajistily občerstvením pro organizátory 1. ETALON a firma PEKAR. Většina organizátorů vykonává tuto práci jako jistý druh charity, protože cítí, že je poměřování i v této oblast důležité a nenahraditelné.

Poděkování patří zejména dvěma členům Jednoty ČsOL v Písku Ing. Pospíšilovi a Mgr. Bc. Evě Veselé, MPA, kteří zajistili tuto soutěž a propojili všechny složky ke společnému cíli. A ten v podtitulu zní: „Kdo je připraven, není zaskočen!“ 

text a foto: ses. Eva Veselá, br. Jaroslav Pospíšil, br. Zdeněk Říha