Ilustrovaná kronika Františka Krejčího je 8. svazkem legionářské edice

16. 10. 2018

Československá obec legionářská vydala další vzpomínky československého legionáře na první světovou válku. Nakladatelství Epocha s.r.o. dodalo na pulty knihkupectví i Legiovlaku již osmý svazek Edice pamětí Československé obce legionářské pod názvem „Denník. Ilustrovaná kronika legionáře Františka Krejčího„. 

František Krejčí byl do války odveden v únoru 1915, zajat na východní frontě v červnu 1916 během Burusilovovy ofenzívy a v listopadu 1917 vstoupil do československých legií, se kterými podělala celou sibiřskou anabázi. Po celou dobu si vedl deník, kde zachytil atmosféru a boje v rakousko-uherské armádě v Rusku a Itálii, zajetí kozáky, práci na velkostatku v okolí Oděsy, vstup do legií, ústup z Ukrajiny po bolševické revoluci a Brestlitevském míru, boje a život na Transsibiřské magistrále, smrt bratra Josefa a cestu s 18. lodním transportem do svobodné vlasti. V textu neskrývá kritický postoj k vedením armády v závěru působení v Rusku a k chování důstojníků během plavby domů. Krejčí byl také talentovaným malířem, text tak doprovází několik desítek maleb zachycujících život na frontě, hroby kamarádů, ruskou přírodu i prosté lidi, se kterými se během své dlouhé poutě setkal. 

 

Scan 46

Originální deník legionáře Františka Krejčího. 

 

Dennik