Jarní střelecká soutěž tachovské jednoty

11. 4. 2018

Dne 7. dubna 2018 proběhla střelecká soutěž o putovní pohár předsedy Jednoty ČsOL v Tachově „Jaro 2018“. Střelecká soutěž se uskutečnila na střelnici Rychta v Tachově. Akce byla propagována v místním tisku, na místě vyvěšeno logo MO a ČsOL. 

Setkání členů tachovské jednoty a hostů zahájil předseda jednoty br. Jiří Kašpárek. Připomněl význam ČsOL, její odkaz pro současnost a činnost obce i jednoty. Památka padlých byla uctěna minutou ticha.

Po oficiální části byla provedena instruktáž o zbraních použitých při střelbách, poučení o bezpečnostních opatřeních a průběhu soutěže. Vlastní střelba proběhla organizovaně, bez problémů a bylo dosaženo velmi dobrých výsledků.

Po skončení soutěže si mohli členové zkušebně zastřílet z různých druhů a typů zbraní. Před vlastní střelbou byla provedena jejich ukázka. Pro děti byl připraven doprovodný program. Všichni si mohli vyzkoušet střelbu z luku a vzduchovky. Nejlepším byly uděleny medaile. Setkání se také zúčastnili členové ČsOL z Karlovarského a Plzeňského kraje, celkově tak 65 osob; střílejících z pistole bylo 55.

Na závěr byla akce vyhodnocena a předány poháry vítězům. Celkově byla střelecká soutěž kladně hodnocena všemi přítomnými.

text a foto: Jiří Kašpárek