Ještě jsou mezi námi pamětníci

19. 4. 2018

Patří mezi ně válečný veterán z druhé světové války mjr. v. v. Rostislav Stehlík, který se dne 6. dubna 2018 dožil krásného životního jubilea 90 let. 

Narodil se v obci Ladovka na Volyňsku jako syn Josefa Stehlíka, který se po osvobození Volyňska Rudou armádou hlásil ke vstupu do československého vojska a se svou jednotkou se zúčastnil bojů o Dukelský průsmyk. Jeho otec mu byl příkladem a tak se na počátku roku 1944 chtěl rovněž dobrovolně přihlásit do československého vojska v SSSR. Musel ale čekat ještě půl roku, aby dosáhl odvodního věku. Dne 7. září 1944 se spolu se svým otcem u odvodní komise v Rovnu dočkal. Byl odveden jako elév a po týdenním soustředění, kdy prodělal svůj první vojenský křest v podobě leteckého náletu, byl odeslán k náhradnímu pluku v Sagaduře. Zde byl podroben základnímu výcviku a i zaškolení radisty. Po jeho ukončení byl zařazen do spojovací jednotky složené z pěti spojařů mladších osmnácti let a odeslán na doplnění spojovací čety k 5. dělostřeleckému pluku, který byl umístěn nedaleko Krosna v Rýmanově Zdrůji. S tímto plukem se zúčastnil bojů o Jaslo. Následně byl přidělen jako spojka k náhradnímu pluku, který v tu dobu sídlil již na československém území v Humenném. Byl přidělen k polní poště, která se pohybovala na čerstvě osvobozených územích s dosahem do předních linií.

Po skončení války se s otcem usadil v Šenově u Nového Jičína, oženil se s Ninou, která mu je po jeho celý život velkou oporou a je otcem, dnes již dospělých děti, milujícím dědečkem i pradědečkem. Je stále společensky činný, je čestným předsedou OV ČSBS a předsedou Jednoty ČsOL v Novém Jičíně. Za svou celoživotní práci obdržel mnoho ocenění a vyznamenání. K jeho životnímu jubileu mu bylo předáno další a to předsedou ČSBS Jaroslavem Vodičkou Řád ČSBS za dlouholetou podporu svobody a demokracie, ředitelem Krajského vojenského velitelství v Ostravě plk. Jaroslavem Hrabcem pamětní medaile „Svorně k obraně – aktivní zálohy“, starostou města Nový Jičín Jaroslavem Dvořákem zlatá medaile „300. výročí narození Ernesta Gideona Laudona“ a místostarostou obce Šenov u Nového Jičína Jaromírem Kadlecem jubilejní plaketu č. 1 novodobé existence obce k jejímu 25. výročí. Mezi pozvanými hosty byl i jeho dlouholetý přítel a místopředseda Československé obce legionářské brig. gen. Václav Kuchynka.

Přejme našemu oslavenci hlavně zdraví, važme si těch, kteří za naší svobodu bojovali na všech frontách s tím, abychom žili v míru.

ses. Emilie Bartoňová