Jubileum československé samostatnosti

3. 11. 2018

Oslavy 100. výročí vyhlášení samostatného československého státu jsou již v tuto chvíli minulostí. Svým významem a celonárodním charakterem se samy o sobě staly významným milníkem, jenž se zapíše do historie našeho moderního státu. Výročí bylo v celé zemi slaveno a oslaveno náležitým způsobem s odpovídající důstojností. Svůj významný podíl na tom měla každá jednota Československé obce legionářské.

Naši členové se do přípravy a organizace oslav zapojili mnohdy s obdivuhodným nasazením. Počet všech setkání, slavnostních a pietních událostí, programů pro děti i širokou veřejnost, které legionářské jednoty uspořádaly nebo se na nich významnou měrou podílely, je takový, že zdaleka přesahují možnosti našeho časopisu k tomu, aby o každé z nich mohl být uveřejněn report.

V čele všech těch stovek oslav ve městech, ale i v těch nejmenších obcích naší vlasti se ve slavnostní den 28. října nesly výjimečné události, kterých jsme byli svědky i účastníky v hlavním městě Praze.

Zahájení slavnostního dne proběhlo tradičně uctěním památky padlých a nástupem na Čestném dvoře Národního památníku, a to za přítomnosti prezidentů České a Slovenské republiky, a rovněž řady účastníků druhé světové války a veteránů válečných a mírových misí Československé a České republiky. Vrcholem oslav byla slavnostní vojenská přehlídka na Evropské třídě za přítomnosti nejvyšších představitelů státu a Armády ČR. Československou obec legionářskou zde reprezentoval, stejně jako na Vítkově, její předseda br. Pavel Budinský, který byl přítomen i slavnostnímu jmenování generálů na Pražském hradě.

Zcela v režii Československé obce legionářské a ve spolupráci s Posádkovým velitelstvím Praha byla tradiční pocta padlým československým legionářům u památníku „Praha svým vítězným synům“ Pod Emauzy, která se netradičně konala ve večerních hodinách. Na pietním aktu, který měl při svitu lamp neopakovatelnou atmosféru, zastupoval ČsOL člen Předsednictva ČsOL br. Jiří Vlasák. Navzdory nepřízni počasí, která provázela celý slavnostní den, se u památníku shromáždilo nebývalé množství vzácných hostů a zástupců spolků i veřejnosti. Zvláště milým zjištěním bylo, že na pietní akt přijela řada členů ČsOL z širšího okolí Prahy poté, co během dne absolvovali náročnou organizaci akcí v místě svého působiště.

text: br. Jiří Filip