Lípa pro válečného veterána Petra Becka

29. 5. 2018

Ve čtvrtek 14. května 2018 byla v lipové aleji na Uhlířském vrchu v Bruntále vysazena lípa na počest čestného občana města Bruntálu a držitele státního vyznamenání Řádu T. G. Masaryka, válečného veterána br. Petra Becka. Stalo se tak v předvečer Dnů města. 

Na úvod vystoupil starosta města br. Petr Rys a připomněl životní osudy bratra Petra Becka, který se vloni dožil 90 let, a poděkoval mu za práci pro město. Poté došlo k vysazení lípy za přítomnosti samotného Petra Becka a každý z účastníků přihodil lopatu hlíny ke kořenům nové lípy. Na závěr se všichni rozloučili s přáním, aby lípa mohutněla a připomínala dalším generacím, které přijdou po nás, proč tu stojí.

Akci zorganizovalo město Bruntál a zúčastnili se jí i členové naší jednoty Bruntál.

text a foto: br. Antonín Zgažar