MISE 2018

15. 11. 2018

Ve dnech 9. – 10. října proběhl třetí ročník celostátního dvoudenního branného závodu pro základní a střední školy MISE, který pořádá ČsOL společně se 43. výsadkovým praporem Chrudim a LC Proud. Záštitu nad soutěží převzal velitel 43. výsadkového praporu Chrudim pplk. Ing. Jiří Adamec.  

Tento projekt je organizován na počest novodobých válečných veteránů – vojáků Armády České republiky, a věnován zejména vzpomínce na ty z nich, kteří položili své životy při plnění úkolu v roce 2014. V letošním roce se zúčastnilo celkově 21 šestičlenných smíšených týmů a tým učitelů.

V průběhu prvního dne proběhl náročný výcvik soutěžících pod dohledem vojenských profesionálů na vojenské základně výsadkového praporu. Noc strávili všichni ve vojenských stanech. Druhý den ráno byl před pátou vyhlášen bojový poplach. Po vydání bojových dávek potravin byla družstva vysazena do neznámého prostoru plnění úkolu o rozloze přibližně 30 km². Vlastní MISE byla pod vedením vojenských profesionálů zaměřena zejména na prověření schopnosti jednotlivých týmů řešit společné úkoly, orientovat se v terénu podle mapy, určit správnou strategii a taktiku, prověřit odvahu, fyzickou zdatnost, vytrvalost, týmové překonávání překážek a řešení logických úkolů. Soutěžící měli možnost získat body na celkem 40 bodovaných stanovištích, z nichž nejobtížnější byla tradičně „Cesta z pekla“.

I v tomto roce se do závodu aktivně zapojilo družstvo učitelů a učitelek, což zaslouží velké uznání. Všichni účastníci závodu prokázali velmi dobrou připravenost a fyzickou zdatnost. Za to zaslouženě obdrželi Certifikát účastníka MISE 2018, vítězové jednotlivých kategorií pak poháry a medaile.

Branný závod MISE je opravdu nejobtížnější soutěží, kterou pořádáme. Specifická je i tím, že výsledek každého družstva závisí mj. na faktu, kde v terénu je vysazeno. Objektivním cílem tedy podle pořadatelů není jen vítězství, ale bezchybné splnění úkolu. V tomto smyslu všechna družstva svůj úkol splnila se ctí a v našich očích i zvítězila! 

Celkové pořadí v kategorii základních a středních škol:

  1. Gymnázium Dašická…………………………………….. 29486 bodů
  2. Čenda tým…………………………………………………… 28274 bodů
  3. Biskupské gymnázium………………………………….. 25919 bodů
  4. GVH b) ………………………………………………………. 21648 bodů
  5. SŠ lesnická ………………………………………………… 18729 bodů
  6. GVH a) ………………………………………………………. 18685 bodů
  7. SPŠE …………………………………………………………. 17455 bodů
  8. Educa.net. ………………………………………………….. 17043 bodů
  9. Gymnázium Slovanské nám. ………………………… 15395 bodů
  10. ZŠ Štefánikova a) ……………………………………….. 14402 bodů
  11. ZŠ Včelky …………………………………………………….13953 bodů
  12. Gymnázium Bystrých……………………………………. 13143 bodů
  13. ZŠ Štefánikova b)………………………………………… 11986 bodů
  14. ZŠ Free ……………………………………………………… 11414 bodů
  15. ZŠ Kodaňská b)…………………………………………… 11386 bodů
  16. ZŠ Kodaňská a). …………………………………………… 9543 bodů
  17. ZŠ Jitřní a). …………………………………………………… 9111 bodů
  18. ZŠ Zábřehova ……………………………………………….. 7907 bodů
  19. ZŠ Pro Set ……………………………………………………..7864 bodů
  20. ZŠ Jitřní b)…………………………………………………….. 7179 bodů
  21. ZŠ Křeni………………………………………………………… 6521 bodů

.

Nejvyšší počet bodů získalo družstvo Profesores. Poháry vítězům předal velitel 43. výsadkového praporu Chrudim.

text: br. František Bobek