Nahlédnutí do života obyvatel Protektorátu Čechy a Morava

28. 3. 2018

V den 79. výročí vzniku Protektorátu Čechy a Morava, v pátek 16. 3. 2018, se v prostorách Národního památníku hrdinů heydrichiády uskutečnila přednáška dvojice členů Československé obce legionářské přibližující každodenní život protektorátních obyvatel. Nejprve od 14 hodin pro studenty gymnázia, následně od 18 hodin pro širokou veřejnost. Nutno podotknout, že odpolední přednášku pro studenty navštívilo o poznání více lidí, což u podvečerní přednášky vynahradil zvýšený zájem. Přednášející ses. Štěpánku Skálovou a br. Petra Tolara doprovodili promítané fotografie i videa, stejně jako mnoho originálních dokumentů, oděvů a doplňků. 

Přednášející nejprve uvedli posluchače do historických souvislostí nacistické okupace Čech a Moravy a následného vyhlášení vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Nezapomněli připomenout dvojí systém politické správy – české protektorátní a německé okupační. Pak se již věnovali několika protektorátním fenoménům, které více i méně ovlivňovaly život obyvatel. Bylo jím i povinné zatemňování a zákaz vycházení, či všudypřítomná propagandistická akce „V – Viktora“. Zvláště obyvatele větších měst postihla nařízení protiletecké ochrany. Posluchači si přitom nejen vyslechly hlášení hlásné služby či poplachovou sirénu, ale mohli také vyzkoušet ochrannou protiplynovou masku.

Přednáška se věnovala také nucené dvojjazyčnosti, kdy němčina získávala navrch před češtinou, filmovým týdeníkům Aktualita, včetně několika videoukázek, městské veřejné dopravě i dopravě automobilové, která musela řešit nedostatek pohonných hmot.

Zvláště mladé obyvatele protektorátu postihlo totální pracovní nasazení a tzv. práce v Rajchu. S vykazováním pracovní činnosti souvisely i vydávané pracovní, ale i další, doklady. I teď přinesli přednášející několik a posluchači si jimi mohli zalistovat a podrobně se s nimi seznámit. Nejinak to bylo i s denním tiskem a časopis: České slovo, Národní politika, Eva, Hvězda, Kinorevue a další. Ještě mocnějším dobovým médiem byl rozhlas, a tak zazněly ukázky rozhlasového vysílání. Jak toho protektorátního, tak i toho zakázaného – londýnského.

Nechyběla samozřejmě zmínka o hvězdách protektorátního filmového nebe, které většina lidí zná, ale jen málo si uvědomuje, že největší slávu nezažily v letech idealizované První republiky, ale právě v době okupace. Podobně tomu bylo i s populární hudbou. Pochopitelně zazněly ukázky slavných hitů: Slunečnice Inky Zemánkové či Hm, hm Arnošta Kafky. S hudbou souvisel samozřejmě tanec a jeho omezování po dobu války. Ovšem zájem mládeže o swing a swingování vedl ke vzniku samostatné protektorátní subkultury – potápek a bedel.

Další výklad směřoval k protektorátnímu vzdělávání, silně ovlivněném německou mocí okupantů a zákazem českého vysokého školství, a také k řešení nedostatečného zásobování oficiálního trhu základními potravinami a vlivu přídělového hospodářství na péči o domácnost.

Závěr přednášky se věnoval dobovému odívání, především specifikům, která s sebou přinášela doba protektorátní. Ostatně, nezbytný základ pro tehdejší měšťany na sobě sami předváděli oba přednášející. Další kusy oděvů i jejich doplňky pak půjčovali k osobnímu prohlédnutí všech přítomných.

Akce navazovala na spolupráci mezi památníkem a ČsOL, která bude pokračovat dále v průběhu roku.

text: br. Petr Tolar

foto: br. David Maňhal