Národní pouť ČsOL do Francie – Argonne 2018

17. 10. 2018

V říjnu si připomínáme nejen 100. výročí vzniku samostatného československého státu, ale také 100. výročí bojů československých legionářů ve francouzských Argonnách, v bitvách u Terronu, Vouriers, Chestres a Vandy. Československá obec legionářská připravila ve spolupráci Ministerstva obrany České republiky národní pouť na místa bojů našich legií, která toto významné výročí uctí. 

Počátkem října byli naši vojáci převezeni přes Remeš do vojenského tábora v Mourmelon-le-Grand a odtud již v podřízenosti 4. francouzské armády od 11. října pokračovali v pochodu zpustošeným krajem přes St. Souplet, St. Marie dolesíka Blac-Mont u Somme-Py a odtud 14. řijna dále k Vouziers na řece Aisně, kde se za zaplaveným údolím nepřítel na strmých stráních Argonne zakopal. Zde 4. francouzská armáda, v jejíchž řadách byla začleněna i československá brigáda, dostala zaúkol překročit řeku Aisnu v prostoru Vouziers–Falaise–Vandy a pokračovat v postupuve směru Sedan–Mezieres. Po mohutné dělostřelecké přípravě začal 18. října 1918 útok francouzské 53. divize a 106. brigády v pásmu širokém 5 km přes řeku Aisnu a podařilo se obsadit Chestres a Vandy a vytvořit předmostí. Československé pluky první dva dny do útočných bojů nezasáhly a omezily se na hlídání přechodů přes řeku. Teprve 20. října dostal 21. čs. střelecký pluk rozkaz, aby vystřídal francouzské jednotky v právě dobyté obci Terron a obsadil výšiny v okolí. O den později se stal Terron terčem německého protiútoku, a přestože rota kapitána Václava Šidlíka první útoky odrazila, musela před přesilou při třetím útoku vesnici vyklidit a ustoupit. S tímto neúspěchem se velení nehodlalo smířit a vyslalo do protiútoku celý I. prapor, který po dvouhodinovém prudkém boji muže proti muži vesnici opět obsadil. Po posílení částmi II. praporu se československým jednotkám podařilo úspěšně odrážet všechny německé protiútoky až do 30. října, kdy byly naše jednotky vystřídány. Třetí prapor pluku byl v téže době nasazen v první linii u obce Vandy. V bojích pluk ztratil 31 padlých, 175 raněných a 12 nezvěstných. V důsledku protiútoku Němců 21. října údolím potoka Fournelle do boku útočících francouzských jednotek byl 22. čs. střelecký pluk přemístěn k francouzské 134. pěší divizi s úkolem zastavit pronikajícího nepřítele a zahájit protiútok. Po nočním přechodu řeky Aisny pod městem Vouziers byl III. prapor zasazen do protiútoku s cílem dobýt nevysokou kótu 153 severně od vesnice Chestres. V těžkých bojích, které trvaly do 27. října 1918, se i přes velké ztráty nepodařilo kótu 153 dobýt. Na levém křídle úseku pluku se však podařilo dobýt opevněný dvorec Pt. Ban a zajmout větší množství německých vojáků i s cenným vojenským materiálem, za což byl prapor II./22 citován v armádním rozkaze pro chrabrost.

 

Bojiště u Terronu z pozorovatelny 21. pluku

Pohled na bojiště z Terronu z pozorovatelny 21. čs. střeleckého pluku. (VÚA-VHA Praha)

 

Akce ČsOL, MO ČR a velvyslanectví ČR ve Francii bude provedena v rámci projektu Legie 100 a s podporou usnesení vlády č. 323 z 23. května 2018 o projektu Společné století u příležitosti 100. výročí bojů našich dobrovolníků v Argonne u Terronu a Chesters. Zahraniční cesta se uskuteční dvěma autobusy MO ČR, které oba vyjedou společně ve čtvrtek 1. listopadu 2018. První se vrátí v úterý 6. listopadu, druhý již v neděli 4. listopadu. 

Předpokládaný plán jízdy autobusu č. 1

Čtvrtek 1. 11. 2018

odjezd autobusu č. 1 z Prahy v 19:00
cesta po trase Rokycany – Plzeň

Pátek 2. 11. 2018

Meaux – prohlídka muzea Velké války
Remeš – prohlídka Musée Automobile Reims
Puisieulx – prohlídka muzea Fort de la Pompelle
ubytování v Remeši

Sobota 3. 11. 2018

Vouziers – účast na pietním aktu k 100. výročí bojů čs. legionářů u Vouziers
Terron-sur-Aisne – účast na pietním aktu k 100. výročí bojů čs. legionářů u Terronu
Chestres – návštěva československého pomníku
Vouziers – návštěva německého vojenského hřbitova
ubytování v Remeši

Neděle 4. 11. 2018

Compiegne – návštěva Muzea příměří
Paříž – návštěva hřbitova Pére Lachaise, Vítězného oblouku, Invalidovny a centra města
ubytování Remeše

Pondělí 5. 11. 2018

Souan-Perthes – památník Monument de Ferme Navarin
Sommepy-Tahure – památník Monument Américain du Blanc Mont
Romagne-sous-Ar – návštěva amerického vojenského hřbitova
Haute Chavauchée – památník bojů v Argonnách
Verdun – prohlídka muzea

Úterý 6. 11. 2018

cesta po trase Plzeň – Praha

Předpokládaný plán jízdy autobusu č. 2

Čtvrtek 1. 11. 2018

odjezd autobusu č. 1 z Prahy v 19:00
cesta po trase Rokycany – Plzeň

Pátek 2. 11. 2018

Meaux – prohlídka muzea Velké války
Remeš – prohlídka Musée Automobile Reims
Puisieulx – prohlídka muzea Fort de la Pompelle
ubytování v Remeši

Sobota 3. 11. 2018

Vouziers – účast na pietním aktu k 100. výročí bojů čs. legionářů u Vouziers
Terron-sur-Aisne – účast na pietním aktu k 100. výročí bojů čs. legionářů u Terronu
Chestres – návštěva československého pomníku
Vouziers – návštěva německého vojenského hřbitova
ubytování v Remeši

Neděle 4. 11. 2018

Verdun – prohlídka muzea
cesta po trase Plzeň – Praha

 

Zájemci o účast se mohou přihlásit na sekretariátu ČsOL – sekretariat@csol.cz. Pro zařazení mezi účastníky poutě bude přihlíženo mimo aktivity v ČsOL i na odbornou připravenost zájemců, potřeby reprezentace a i k termínu doručení přihlášky – konečný termín podávání přihlášek je neděle 21. 10. 2018. Podmínkou účasti je i dobrý fyzický a zdravotní stav. 

 

Vouziers