Návrat památníku padlým legionářům 4. čs. střeleckého pluku

26. 7. 2018

Když byl v září roku 1917 zřízen 4. československý střelecký pluk ruských legií, nikdo tenkrát netušil, zda se jeho příslušníkům podaří vybojovat kýžený samostatný stát. Cíl jejich snažení byl dosažen 28. října 1918, ale návrat příslušníků do vlasti trval další dva roky. A právě dne 13. června 1920 nastala dlouho očekávaná chvíle návratu příslušníků tohoto pluku do vlasti.  O den později jeho příslušníci přijeli do Hradce Králové, do města, které se stalo pro Pěší pluk 4 Prokopa Velikého na mnoho let domovem. 

A právě plukovní oslavy v roce 1937 vyvrcholily slavnostním odhalením památníku, věnovaného padlým legionářům pluku. Na samotném památníku, který symbolicky strážila socha vojáka prvorepublikové armády, byly vytesány jména padlých dobrovolníků a osazena plastika oblíbeného velitele pluku, poručíka Jana Gayera. Plastika muže, který padl v čele své jednotky při počátečních bojích s bolševiky v červnu roku 1918 u Lipjag. Tento důstojný památník však na svém místě setrval pouhé tři roky. Nacistická zlovůle musela smazat odkaz na hrdé československé vojsko, a tak byl pomník v červenci 1940 odstraněn. Křižovatka ulic Divišova a Československé armády tak od této chvíle zela prázdnotou a stala se tichým symbolem nejen nacistické okupace, ale také smutného osudu našeho státu po roce 1948. Jak by si také mohli lidé připomínat muže, kteří se zbraní v ruce potlačovali bolševické hnutí. O návrat památníku na své místo se začalo hovořit ihned po demokratizaci našeho státu v roce 1989, nicméně všechny snahy vždy končili v ideové rovině. Zcela zlomovým pro obnovu památníku se stal rok 2015, kdy se podařilo získat podporu atelieru HUDAK, který sestavil studii a začal komunikovat s dotčenými orgány. V té samé době, shodou okolností, zavítal do Hradce Králové Legiovlak, při jehož zahájení primátor města jasně garantoval, že se město zaslouží o návrat památníku na své místo. Své slovo dodržel. Přesto od této chvíle vše trvalo další tři roky usilovných jednání a prací na samotné obnově památníku.

Dne 7. června 2018, tedy přesně 100 let od skonu Jana Gayera, došlo na poslední fázi obnovy památníku před tím, než mohl být veřejnosti odhalen. V tento den totiž byly z umělecké slévárny HVH v Horní Kalné přivezeny bronzová socha vojáka a replika plastiky poručíka Jana Gayera. Po sto letech od jeho úmrtí se jeho podobizna vrátila na obnovený památník. Tím byla téměř celá obnova památníku dokončena a zbývalo jen několik desítek hodin do slavnostního odhalení.

Neděle 10. června 2018 se již od rána nesla ve slavnostním duchu. Od ranních hodin se zaplňovaly Žižkovy sady, které přes ulici sousedí s památníkem, dobovými tábory a muži v historických stejnokrojích. Cílem jejich snažení bylo navození atmosféry, která panovala při odhalení památníku v roce 1937. Tři hodiny po poledni se již uniformované jednotky s prapory seřadily na Baťkově náměstí, odkud za doprovodu dechového orchestru vyrazily v průvodu městem. Poté, co průvod zastavil u zahaleného památníku, a čestné jednotky nastoupily na připravená místa, mohl být zahájen samotný ceremoniál. Na samotný začátek byly do připravené niky uloženy prsti z bojišť od Zborova, Terronu a Doss Alta, jejichž vložením byl památník zcela dokončen. Tento čestný úkol připadl bratru předsedovi Pavlu Budinskému, primátorovi města Hradec Králové panu MUDr. Zdeňku Finkovi a řediteli KVV Hradec Králové plk. Karlu Filipovi. Po instalaci a zapálení věčného ohně přišlo na řadu odhalení památníku. Krom tří, dříve jmenovaných se odhalení účastnil též vnuk velitele 4. čs. střeleckého pluku pan Vladimír Vobrátilek a za Nadační fond projektu Legie 100 br. Milan Mojžíš. Následovaly projevy pana primátora, dekorování praporu Československé obce legionářské stuhou města a symbolické předání památníku bratrem předsedou. Při této slavností příležitosti byly též uděleny pamětní listy těm, kteří se zásadní měrou zasadili o obnovu památníku. Ocenění převzal za město Hradec Králové primátor města MUDr. Zdeněk Fink, za ministerstvo obrany plk. gšt. Eduard Stehlík, za Nadační fond Legie 100 br. Milan Mojžíš, za ateliér HUDAK Ing. arch. Lukáš Hudák, za uměleckou slévárnu HVH paní Vladana Vajsová, autorka sochy paní Paulina Skavova, za jednotu ČsOL v Hradci Králové br. Vladimír Novotný a za Muzeum východních Čech v Hradci Králové paní PhDr. Jaroslava Pospíšilová. Po zaslouženém potlesku výše jmenovaným již byly položeny květinové dary a v podání Českého chlapeckého sboru BONI PUERI zazněla československá státní hymna. Samotným závěrem byla uctěna památka padlých minutou ticha a troubením večerky.

Děkuji všem, kteří nám pomohli s obnovou tohoto symbolického památníku, a pevně věřím, že se stane nedílnou součástí veřejného života hradeckých občanů, stejně jako tomu bylo před 81 lety.

text: br. Jiří Charfreitag

foto: ses. Marcela Volfová, Robin Štrégl