Nový pomník československých legionářů v Bělorusku

28. 8. 2018

Ve dnech 17.–19. srpna 2018 vykonali zástupci ČsOL br. místopředseda Tichomir Mirkovič a tajemník br. Jiří Filip cestu do Běloruska u příležitosti významného dovršení několikaletých snah o důstojné místo připomínající památku zemřelých československých legionářů, kteří nalezli svůj hrob v Bobrujsku. 

Při pátečním příletu na mezinárodní letiště u Minsku jsme byli přivítáni naším vojenským a leteckým přidělencem pplk. Lubomírem Horákem, který nám byl po celou dobu pobytu v Bělorusku nejen plně k dispozici, ale rovněž vynikajícím společníkem a průvodcem. Na cestě do centra Minsku jsme se krátce zastavili u mohyly Kurgan Slavi, věnované památce hrdinů druhé světové války. Po ubytování jsme následně s pplk. Horákem strávili večer v přátelské diskusi a přípravě na následující slavnostní den.

V sobotu 18. srpna 2018 brzo ráno jsme vyrazili na cestu do Bobrujsku společně s řadou dalších přidělenců obrany, kteří srdečně přijali pozvání účastnit se slavnostního programu. Před Bobrujskem byla naše delegace očekávána představiteli města, kteří nás následně provedli několika pamětihodnými místy, zvláště pak věnovaných uctění památky vojáků druhé světové války. Čekal nás následně hlavní cíl cesty – bývalý hřbitov, jenž se nachází v ulici Ванцэці. Za početné přítomnosti četných zástupců místních představitelů i zástupců veřejnosti zde byl odhalen nový pomník, připomínající československé legionáře, kteří v Bobrujsku, kde sídlil čs. záložní prapor, zemřeli na válečné útrapy, nemoci a bojová zranění. Za českou stranu promluvil jak pplk. Lubomír Horák, tak místopředseda ČsOL br. Tichomir Mirkovič, který poděkoval všem, kteří přispěli po stránce organizační i morální ke zdárné realizaci pomníku. Na tomto místě je třeba dodat, že financování pomníku plně pokryla Československá obec legionářská. Vážnost, kterou místní představitelé novému pietnímu místu přisuzovali, dává záruku, že péče o pomník bude příkladná.

Po slavnostní události následovalo milé setkání při obědě s vojenskými přidělenci a představiteli Bobrujsku, při němž jsme přítomným předali dary, jako výraz díků za spolupráci na realizaci pomníku. Velké díky patří Velvyslanectví ČR v Minsku a zvláště pak vojenskému a leteckému přidělenci pplk. Lubomíru Horákovi, za celkový úspěch celého záměru o vybudování pietního místa v Bobrujsku.  

text: br. Jiří Filip