Nový pomník paraskupin INTRANSITIVE a TIN v Brdech

3. 7. 2018

U příležitosti 76. výročí boje československých parašutistů v pražské Resslově ulici, byl v neděli 17. června 2018 u chaty zvané „Václavka“ nedaleko Hořejšího Padrťského rybníku v CHKO Brdy odhalen pomník připomínající seskok paradesantních skupin INTRANSITIVE a TIN. Celkem pět československých parašutistů zde seskočilo do okupované vlasti v noci z 29. na 30. dubna 1942.

Skupina INTRANSITIVE, kterou tvořili npor. Václav Kindl, čet. Bohuslav Grabovský a des. Vojtěch Lukaštík, měla za úkol vykonávat průmyslovou sabotáž. Skupina TIN, tvořená rotnými Ludvíkem Cupalem a Jaroslavem Švarcem, měla provést atentát na protektorátního ministra školství a symbol kolaborace Emanuela Moravce. Značný rozptyl parašutistů během výsadku však způsobil, že  se po přistání na zemi skupiny nesešly a od té doby je již provázely jen nesnáze. Žádný z pětice parašutistů se nedožil konce války.

Václav Kindl a Bohuslav Grabovský byli zatčeni gestapem a zavázali se ke spolupráci. Ze strany Grabovského šlo o lest a byl později popraven v Terezíně, aniž by nacistům nějak pomohl. Kindl byl agilnější, stal se z něj agent-provokatér. Omylem jej zastřelil gestapák při jednom ze zátahů na domácí odboj. Vojtěch Lukaštík se ukrýval na Moravě, byl udán, v přestřelce zraněn a v bezvýchodné situaci si vzal život sám. Podobným způsobem skončil život i Ludvíka Cupala, který se při seskoku zranil a pomohl mu právě Lukaštík. Jaroslav Švarc se se svým druhem ze skupiny TIN již nesešel, spojil se s parašutisty v Praze a s nimi pak zemřel během boje v kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.

Den před výročím smrti Jaroslava Švarce došlo k slavnostnímu odhalení pomníku, který v Brdech až dosud chyběl. Nejprve se všichni hosté sešli ve 13.00 hod. u chaty „Václavka“ u Hořejšího Padrťského rybníku. Pomník, zakrytý symbolicky padákem, společně slavnostně odhalili Petr Hutr, starosta obce Věšín, mjr. Jan Fyrbach, velitel roty Záchranného útvaru HZS ČR Zbiroh, Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram a br. pplk. Jindřich Plescher, předseda plzeňské jednoty ČsOL. Deska upomínající na fakt, že právě v těchto místech provedly výsadek dvě paraskupiny, je dílem Jana Šímy a Davida Šauera, osazení brdského kamene na místo zajistili hasiči speciální technikou zbirožské roty ZÚ HZS ČR. Po odhalení dostali prostor k projevům starosta Hutr, plk. gšt. Eduard Stehlík, ředitel Odboru pro válečné veterány MO ČR, pan Velfl z příbramského muzea a na závěr předseda plzeňské jednoty ČsOL br. Plescher. Historické souvislosti a význam připomínky obou paraskupin připomněli oba historici, pan Stehlík a pan Velfl.

K odhalenému pomníku pak delegace položily květinové dary. Na závěr zazněla československá státní hymna a minutou ticha byla uctěna památka všech pěti zemřelých parašutistů a jejich spolupracovníků. Čestnou stráž u pomníku drželi skauti 18. oddílu „Bílý útes“ z 1. střediska Jožky Knappa z Plzně, student Univerzity obrany se státní vlajkou a praporečník Klubu výsadkových veteránů Jindřichův Hradec.

Po skončení ceremoniálu u pomníku samotného, následoval od 15.00 hod. ještě doprovodný program v sále obecního úřadu ve Věšíně. Nejprve zde byla pokřtěna nová publikace „Pomníky a památníky světových válek na Příbramsku“ historika Josefa Velfla, odborníka na novodobé dějiny brdského regionu. Knihu pokřtil, respektive jak sám řekl „uvedl v život“, předseda plzeňské legionářské jednoty, br. Plescher. Autor knihy se pak ujal poutavé přednášky o dopadu druhého stanného práva, tzv. heydrichiády, na Příbramsku. Potom br. Petr Tolar z plzeňské jednoty ČsOL posluchače seznámil s výběrem, přípravou a vybavováním samotných parašutistů pro zvláštní účely vysílaných z Velké Británie exilovou československou vládou. Tím skončilo celé odpoledne věnované památce statečných československých parašutistů a jejich ještě statečnějších spolupracovníků z řad domácího odboje.

Poděkování patří všem přítomným (organizátory mile potěšila návštěvnost nad očekávání), čestným hostům, hasičům, členům spolků a institucí, bez kterých by pomník nevznikl. Veliký dík si zaslouží ses. Jandíková za dovedení svého nápadu do úspěšného cíle. Definitivním dokončením pomníku na Václavce bude doplněním informační tabule v příštím roce.

text a foto: br. Petr Tolar