Ocenění válečných veteránů vedoucím Úřadu vlády Radkem Augustinem

9. 5. 2018

Vedoucí Úřadu vlády České republiky Radek Augustin uspořádal v Hrzánském paláci dne 7. května 2018 slavnostní setkání s válečnými veterány u příležitosti 73. výročí konce druhé světové války a Dne vítězství 8. května 1945. Pozvaným vzácným hostům byly při této příležitosti předány pamětní medaile Úřadu vlády ČR. 

Oceněnými byli mimo jiné místopředsedové ČsOL br. gen. Emil Boček, gen. Václav Kuchynka a pplk. Tichomir Mirkovič, dále generálové Miloslav Masopust, Pavel Vranský a bývalý náčelník GŠ AČR Josef Bečvář, ale i válečná veteránka Božena Ivanová a náměstkyně MO ČR Alena Netolická.

„Chceme jménem Úřadu vlády České republiky tímto oceněním prokázat čest a úctu žijícím veteránům druhé světové války, od jejíhož konce uplynulo 73 let. Váleční veteráni jsou pozitivním příkladem pro všechny občany České republiky svým vlastenectvím a hrdinstvím v boji. Při dnešním ceremoniálu jsme připomněli také jejich spolubojovníky a spolubojovnice, kteří položili život v boji za vítězství nad nacismem a za osvobození Československa,“ uvedl k oceněným Radek Augustin.

text: br. Jiří Filip

foto: Úřad vlády ČR