Odhalení pamětních desek ve Fossaltě

26. 7. 2018

Pokračování ze článku „Horké jaro osmnáctého roku v Itálii“ …Jako první vyrazila večer 14. června k Piavě skupina členů ČsOL v historických uniformách, aby se následující den podílela na odhalení tří pamětních desek věnovaných účasti československých dobrovolníků v bojích u Fossalta a smrti sokolského cvičitele Jana Čapka. 

Jan Čapek se narodil 17. června 1876 v Michli u Prahy. Před válkou pracoval v dolech v Orlové, ale především se angažoval v Sokole, kde byl zvolen náčelníkem Sokolské župy moravsko-slezské. Po vypuknutí války byl v roce 1915 jako politicky nespolehlivý poslán na frontu. Ještě téhož roku se dostal do italského zajetí. V lednu 1917 v zajateckém táboře Santa Maria Capua Vetere. spoluzakládal Československéý dobrovolnický sbor. Tato největší revoluční československá zajatecká organizace měla pod jeho vedením 10 000 členů, kteří tvořili základ československých legionářských jednotek v Itálii. Také on vstoupil jako řadový voják do I. praporu 33. čs. střeleckého pluku a spolu s ním se zúčastnil protiútoku 17. června 1918 podél kanálu Fosseta. V průběhu boje naši vojáci spatřili, jak z rakouského kulometného hnízda někdo mává bílým praporkem. Poté co se k němu Jan Čapek přiblížil, byla z hnízda zahájena smrtící palba, které na místě podlehl.

Na jaře letošního roku se spojil bratr Tomáš Rusek s italským historikem Bruno Marcuzzem a společně se jim povedlo iniciovat osazení pamětní desky připomínající účast našich vojáků v bojích u Piavy na kostel ve Fossaltu a desky připomínající smrt Jana Čapka na průčelí restaurace nacházející se nedaleko místa, kde Jan Čapek, v den svých čtyřicátých druhých narozenin, zemřel. Naši bratři se v pátek 15. června v historických uniformách účastnili odhalení obou pamětních desek a poté přejeli do nedalekého Meola, kde byla odhalena další pamětní deska, informující, že zde byl Jan Čapek, až do svého převozu do vlasti, pohřben. Ještě jeden důležitý úkol naše čelní skupina tento den plnila. Na přání Jozefa Špánika se ji podařilo dopravit půl tunovou mramorovou pamětní desku do Cittadely, aby mohla být ve čtvrtek 21. června poutníky ČsOL slavnostně odhalena Zvláště Jiřka Charfreitag vlastníma rukama ověřil, že 430 kg, je daleko těžší než 340 avizovaných kilogramů. O víkendu se naši bratři zúčastnili vojensko-historické rekonstrukce bojů na italské frontě ve Slovinsku a podíleli se na natáčení bojových scén pro připravovaný dokumentární seriál o čs. legiích. V úterý 19. června pak již čekali v Kobaridu na poutníky ČsOL, kteří sem autobusem dorazili. 

text: br. Milan Mojžíš

foto: Archiv ČsOL