Oheň(bez)naděje – 8. ročník projektu zahájili v Ležákách předseda vlády ČR a 1. místopředsedkyně Senátu PČR

10. 7. 2018

V neděli 24. června 2018 zažehl Andrej Babiš společně s Miluší Horskou Oheň(bez)naděje, který  dopravili žáci ZŠ Včelákov, Skuteč a Prosetín dne 27. června do bývalého německého nacistického vyhlazovacího tábora  Kulmhof am Ner (dnes Chelmno nad Nerem). Vzpomněli tak na tragický osud ležáckých a lidických dětí. 

Také v letošním roce organizátoři zařadili do projektu nové prvky. Po pietě v Lesoparku Jiřího Potůčka a uctění památky popravených na Labi vhozením 194 bílých růží do naší největší řeky, byli účastníci projektu pozváni sbormistrem chlapeckého pěveckého sboru Bonifantes do Domu hudby v Pardubicích, kde měli možnost vyslechnout úžasný koncert tohoto věhlasného tělesa.

K projektu se spontánně přidaly další školy. Kromě ZŠ Včelákov, ZŠ Skuteč a ZŠ Prosetín, se dále zúčastnily ZŠ Štefánikova Pardubice, ZŠ a MŠ Svítání Pardubice, ZŠ Červený Kostelec, ZŠ Břasy a další, celkem se jednalo o několik stovek dětí.

Tradičně se uskutečnila vzpomínka na statečné parašutisty a pravoslavné duchovní v chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze, s nádherným vystoupením operní pěvkyně Táni Janošové za doprovodu varhanního mistra Martina Jakubíčka.

Druhým rokem jsme navštívili stanici Radegast v Lodži, která je pietně upravena, s dochovaným kolejištěm a autentickými vagony. V roce 1939 žilo ve městě více než 200 000 Židů. Němci 8. září 1939 město obsadili a 11. dubna 1940 přejmenovali na Litzmannstadt. Nacistické orgány vytvořily lodžské ghetto, v okolí města vzniklo několik nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů. Odsud byly odvezeny desetitisíce Židů do táborů smrti.  

Z Lodže jsme odjeli do bývalého německého nacistického vyhlazovacího tábora Kulmhof am Ner, kam jsme v pořádku dovezli oheň zažehnutý v Ležákách. Vyvrcholením projektu bylo jako každý rok uctění památky stovek tisíc obětí nacistického vyhlazovacího tábora a dojemná vzpomínka na děti z Ležáků a Lidic. 

text: br. František Bobek