Ohlédnutí za oslavami v Ostravě

1. 12. 2018

V sobotu 27. října 2018 se Prokešovo náměstí v Ostravě zaplnilo vojenskou historickou technikou, legionáři, vojáky a četníky v dobových stejnokrojích, a také na koních. Prokešovo náměstí těsně sousedí s Novou radnicí. Ta byla postavena v roce 1930. O její stavbu se zasloužil první starosta Ostravy Jan Prokeš (28. 5. 1873–11. 12. 1935). Starostou města byl v letech 1918–1935.

Byly předvedeny historické automobily, hasičská technika. Prezentovaly se společenské spolky, sportovní kluby a pochodové kapely. Opět v dobových uniformách. Z Vítězného náměstí se průvod vydal po Sokolské ulici a svou slavnostní pouť ukončil na Masarykově náměstí. V čele průvodu šli sokolové s historickými prapory, za nimi následovali vojáci v uniformách rakousko-uherské armády, legionáři a prvorepublikoví vojáci a četnictvo. Přítomným návštěvníkům, kteří zcela zaplnili náměstí, nabídli herci Národního divadla moravskoslezského a Staré arény scénické představení historické události, která Ostravanům oznámila vznik Československa 28. října 1918. Z bývalé kavárny Habsburk byly násilně sundány nápisy a přepsány na kavárna Praha. V 17 hodin zažili účastníci oslav další historickou událost, k níž došlo v roce 1924, kdy prezident T. G. Masaryk navštívil Ostravu. Přijel tehdy za doprovodu vojáků a policistů na koni, na pódiu ho přivítal projevem starosta Ostravy Jan Prokeš. Přesně zaznamenaný projev byl poskytnut Archivem města Ostravy. V závěru slavnostního zahájení přivítal občany současný primátor města Ostravy Tomáš Macura. Slezskoostravský hrad přivítal návštěvníky v sobotu od 14 hodin. Na hradě i v podhradí se prezentovaly tematické expozice jako například prvorepubliková pošta, škola, banka, kavárna, automobilka Laurin & Klement a další. V 18.15 hod. byl slavnostně vysazen Strom republiky. Další program pro návštěvníky hradu byl na pódiu nádvoří, kde diváci zhlédli dobovou módní přehlídku, biograf s němými groteskami. Zazněly písně od Voskovce a Wericha přes slavné písně v průběhu století až po hity spojené s Ostravou. Sobotní oslavy zakončil ohňostroj. 

V neděli 28. října se uskutečnil pietní akt před bistou T. G. Masaryka, kde byla slavnostně předána prsť z bojiště první světové války od Zborova, kterou před lety přivezl dnes již zesnulý předseda Jednoty ČsOL Ostrava 1 br. genpor. Mikuláš Končický. Prsť předal ředitel KVV Ostrava plk. Ing. Jaroslav Hrabec starostovi sokolské jednoty Moravská Ostrava br. Pavlu Kramolišovi. Tímto aktem byly zakončeny oslavy 100. výročí vzniku republiky v Ostravě.

 

text a foto: ses. Vlaďka Francírková