Oslavy 100. výročí samostatného Československého státu v Mladé Boleslavi

12. 11. 2018

Existuje jen málo akcí, které se natrvalo vryjí do paměti jejich účastníků. Oslavy jubilejního výročí vzniku samostatného československého státu mezi ně zcela jistě patří. I v Mladé Boleslavi se tak připomnělo nejenom významné výročí, ale také principy a ideály, s nimiž samostatný stát vznikl a které je, jako pomyslné základy, provedly bohužel jen nedlouhými 20 lety. Početně navštívené události zároveň přiblížily osobnosti a jejich příběhy, nedílně spjaté s moderní státní strukturou. Veškeré akce byly dílem téměř ročních příprav organizátorského týmu Kultury města Mladá Boleslav, mladoboleslavské jednoty ČsOL a místní jednoty Sokola. 

Hlavní těžiště oslav bylo v Mladé Boleslavi naplánováno na sobotu 27. října. Mladoboleslavská jednota byla na nohou již od 6. hodiny ranní, kdy započaly přípravy technického rázu v parku na Výstavišti, který se stal toho dne centrem všeho dění. V průběhu dopoledne zde vyrostlo nejenom veškeré zázemí pro návštěvníky i vystupující, ale také vojenské tábořiště čs. legií i informační stánek naší organizace. Své prezentace i aktivní vystoupení zde mělo hned několik spolků z města i širšího regionu. Svoji techniku zde mimo jiné představil i Integrovaný záchranný sbor.

Oficiální část programu byla spuštěna na Staroměstském náměstí v 13.30. Oslavy byly zahájeny průletem historických letounů Nadačního fondu Letadlo Metoděje Vlacha a následovalo vyvěšení státních praporů České a Slovenské republiky. Dechový orchestr pralinka při této příležitost zahrál nejenom státní hymny obou republik, ale také skladbu „Lví silou“ a znělku „Boleslav“.

Hlavní část ceremonie se odehrála na Komenského náměstí u Pomníku padlým z let první světové války od 14 hodin. Bohatý kulturní program doprovodily mažoretky Kopretinky z Kosmonos, dechový orchestr Pralinka i pěvecký sbor Boleslav. Nechyběly ani čestné stráže boleslavských legionářů. V rámci programu nejprve účastníky přivítal primátor města Mladá Boleslav Raduan Nwelati a po něm pronesl zdravici i Ministr vnitra ČR Jan Hamáček. Třetím řečníkem byl předseda mladoboleslavské jednoty ČsOL br. Tomáš Pilvousek. V rámci programu zazněly symbolicky jména padlých boleslavských legionářů a k jejich poctě byly vypáleny čestné salvy.

Po hymnách se na Komenského náměstí začal řadit slavnostní průvod, který se vydal směrem na Výstaviště. V čele průvodu nesli státní prapor boleslavští legionáři doprovázení vedením města i celou řadou dalších spolků, korporací i sdružení. Jednalo se tak patrně o největší průvod v polistopadových dějinách města.

Další program pokračoval již na samotném Výstavišti. Doprovodný kulturní program zahájil symbolicky příjezd prezidenta T. G. Masaryka, který mimo jiné ocenil dosavadní činnost členů boleslavské jednoty a připnul pamětní stuhu na prapor. Společně s vedením města pak zasadil i Lípu republiky, kterou městu věnovala mladoboleslavská jednota ČsOL a projekt Stromy svobody 1918–2018.

V bohatém kulturním programu vystoupila celá řada tanečních a pěveckých skupin z Mladoboleslavska. Nechyběly sletové skladby sokola, dobová módní přehlídka a další. Celý program pokračoval až do pozdních večerních hodin. Ve 20 hodin se z Výstaviště vypravil průvod dětí a rodičů s lampióny, který zamířil zpět k pomníku na Komenského náměstí. Zde jsme symbolicky s dětmi zapálili svíčky a zazněly výstřely čestné salvy. Mezitím zahrál ve Sboru českých bratří Západočeský symfonický orchestr cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany „Má vlast“. Definitivní tečkou za městskými oslavami byl ohňostroj vypálený ze střechy boleslavské sokolovny.

Početná návštěvnost i aktivní nasazení všech účastníků podpořilo slavnostní ráz i důstojnost městských oslav. Zároveň bychom touto cestou chtěli velmi poděkovat všem, kteří přípravu oslav podpořili, a díky nimž se oslavy v Mladé Boleslavi zcela jistě řadí k těm, s velmi vysokou úrovní.

text: br. Tomáš Pilvousek

foto: Petra Kaplanová a Petr Linhart