Oslavy 100. výročí vzniku Československa na Letné

12. 11. 2018

Sté výročí vzniku samostatného československého státu si Armáda České republiky připomenula slavnostní vojenskou přehlídkou na Evropské třídě. Jednalo se o jeden z vrcholů oslav tohoto významného výročí. Program zaštítěný armádou však byl bohatší a zahrnoval také třídenní statickou ukázku techniky a vybavení ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek IZS od roku 1918 do současnosti. Statické ukázky se konaly v Praze na Letenské pláni od pátku 26. do neděle 28. října 2018 a zúčastnili se jich také členové Československé obce legionářské.

Vedle vystavené vojenské, policejní, hasičské či záchranářské techniky, byla zřízena také tzv. klidová zóna. Zde se nacházely informační stánky vybraných útvarů Armády ČR, policie, hasičského sboru, záchranné služby, ale také veteránských a vlasteneckých spolků a neziskových organizací. Vedle stánků Junáka či Sokola se tak nacházel také stánek ČsOL, který návštěvníkům nabízel panelovou výstavu, možnost popovídat si s bratry v historických legionářských stejnokrojích i informační tiskoviny a památeční předměty zdarma k rozebrání. A nutno podotknout, že zájem veřejnost nebyl malý. Navzdory nepříznivému počasí, které panovalo po všechny tři dny, se u stánku zastavovaly stovky návštěvníků, které chlad a mokro neodradily.

Na pódium ve středu celého areálu, ze kterého byly popisovány jednotlivé dynamické ukázky, se také několikrát objevili samotní legionáři. Společně s moderátory a kolegy z klubu vojenské historie Rota Nazdar představili historické stejnokroje československých legií, meziválečné československé armády a československého zahraničního odboje z druhé světové války. Při jednom z vystoupení došlo i na představení činnosti současné ČsOL.

V neděli 28. října odpoledne se na pódium společně sešlo osm legionářů i osm sokolů. Tato skupina společně vystupovala již v létě na XVI. všesokolském sletu, pro který nacvičili menší pódiovou skladbu nazvanou „Republika“. Skladba obrazně připomenula zrod samostatného státu v bojích první světové války a odhodlání jeho budovatelů – legionářů a sokolů – k obraně Československa. Skladbu bratři nezapomněli a předvedli ji i po měsících bez většího zaváhání. Diváci mohli všechna vystoupení sledovat na velkoplošných obrazovkách z téměř kteréhokoliv místa v areálu.

Mnoho návštěvníků se členů ČsOL dotazovalo na možnosti, jak se o svých předcích bojujících v první světové válce něco dozvědět. Z většiny rodin se již vytratily živé vzpomínky a přetrvávají jen domněnky. I díky moderní mobilní technice a elektronické databázi československých legionářů, kterou ČsOL vede a neustále doplňuje, tak bylo možné řadu legionářských předků dohledat přímo na místě. Většina návštěvníků využila možnosti navštívit i Legiovlak, který v od neděle 28. října stál na dejvickém nádraží. Ostatně, právě členové posádky Legiovlaku se ve stánku ČsOL na Letné střídali, doplněni o bratry z jednot napříč Českou republikou.

text: br. Petr Tolar

foto: Jiří Ipser