Pamětní deska generála Josefa Bílého

20. 7. 2018

Dne 30. června 2018 byla v budově SOU a OU v Písku (bývalé reálné gymnázium) v Komenského ulici v Písku odhalena pamětní deska armádnímu generálu Josefu Bílému, prvnímu veliteli odbojové organizace Obrana národa, který byl popraven nacisty v době tzv. „první heydrichiády“ dne 28. září 1941. Generál Josef Bílý, rodák z obce Ochoz u Zbonína, studoval na píseckém reálném gymnáziu v letech 1883-1888. V letech 1888-1892 studoval kadetní školu rakousko-uherské armády a stal se důstojníkem z povolání. Aktivně se zúčastnil bojů v první světové válce a po jejím skončení se dal plně do služeb nově se formující československé armády. 

Od roku 1928 byl velitelem Zemského vojenského velitelství v Čechách a v roce 1935 odešel do výslužby. V březnu 1939 se spolu s dalšími stal členem tzv. Rady starších, kterou tvořili generálové Alois Eliáš, Hugo Vojta a Sergej Vojcechovský, zapojil se do odboje v rámci odbojové organizace Obrana národa, jejímž velitelem se stal právě generál Josef Bílý. Od prosince 1939 žil v ilegalitě, po řadě zatýkání se Obranu národa podařilo částečně paralyzovat, bohužel byl při rozsáhlém zatýkání 14. listopadu 1940 gen. Bílý zatčen v Chlumu u Třeboně a vězněn na Pankráci a v Terezíně. Na rozkaz Heydricha v souvislosti s vyhlášením výjimečného stavu byl dne 28. září 1941 spolu s generálem Hugo Vojtou popraven.

Umístění pamětní desky v budově SOU a OU iniciovali potomci generála Bílého. Slavnostního aktu se mimo potomků a přátelé rodiny Bílých zůčastnili ředitel SOU a OU Milan Rambous, ředitel VHÚ plk. Aleš Knížek, vedení města Písku v čele se starostkou Evou Vanžurovou, zastupitelé města, studenti SOU a OU, členové Jednoty ČsOL v Písku a I. ETALONU, z.s., a další hosté.

text a foto: ses. Eva Veselá, br. Zdeněk Říha