Přednáška pro školáky i pietní akt za umučené vlastence

31. 1. 2018

V pátek 26. 1. 2018 uspořádal Národní památník hrdinů heydrichiády (Vojenský historický ústav Praha) ve svých prostorách ve spolupráci s Československou obcí legionářskou vzpomínkou akci k 75. výročí poprav českých vlastenců, které proběhly 26. ledna 1943 v koncentračním táboře Mauthausen. 

Akce byla rozdělena na dvě části – dopolední přednáškový blok určený pro žáky základních a středních škol a odpolední pietní akt pro širokou veřejnost. Akce se uskutečnila v Národním památníku hrdinů heydrichiády, v prostorách pod slavným pravoslavným chrámem sv. Cyrila a Metoděje, kde v červnu 1942 skončila svůj život sedmice statečných československých parašutistů.

V dopoledním semináři byly školákům předneseny tři příspěvky, které jim měly přiblížit československý odboj a jeho základy. Nejprve br. Petr Tolar z Československé obce legionářské školáky seznámil s československým odbojem během první a druhé světové války. Pro pochopení vlasteneckého cítění a národní hrdosti, které vedlo české a slovenské muže i ženy do boje proti nacismu, bylo nutné vysvětlit boj legionářů za samostatný československý stát během první světové války. V další přednášce se ses. Marcela Janouchová a br. Marek Manda z České obce sokolské zaměřili na působení nejoddanějších odbojových pracovníků – sokolů. Sokolskou výchovou prošli také českoslovenští parašutisté, kteří byli během druhé světové války nasazeni do speciálních operací v Protektorátu Čechy a Morava, i lidé, kteří jim pomáhali. Výcvik a vybavení parašutistů pak přiblížil Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu.

Zájemci pak mohli zhlédnout dokument „SS-3“ o atentátu na Reinharda Heydricha, a pochopitelně navštívit i kryptu a kostel, ve kterém parašutisté připravující atentát padli po několikahodinovém boji s nacistickou přesilou. Tuto dopolední část určenou primárně pro školáky se rozhodly využít dvě školní skupiny, dohromady okolo čtyřiceti dětí.

Pozdě odpoledne, od 17 hodin, se uskutečnila druhá část akce. Ta měla přímý vztah k datu konání. Právě 26. ledna 1943 byli v koncentračním táboře Mauthausen popraveni vlastenci, kteří podporovali parašutisty během příprav atentátu na Reinharda Heydricha. Po dopadení německým gestapem odnesli svůj statečný postoj trestem smrti, který byl nacisty vykonán před 75 lety. K jejich uctění se konal skromný pietní akt u památníku obětí heydrichiády, který se nachází u hlavního vstupu do chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Na stélách památníku jsou vyvedena jména všech vlastenců popravených v Mauthausenu 26. října 1942, 26. ledna 1943 a 3. února 1943.

Na začátku piety byla všechna jména popravených přečtena. Následoval pravoslavný obřad za oběti a po něm pokládání věnců, květin a svíček všemu zúčastněnými. Pietního aktu se zúčastnilo okolo třiceti lidí, z nichž většina využila následného doprovodného programu uvnitř památníku. Zde se konaly dvě krátké přednášky členů ČsOL. Nejprve br. Erik Štrégl představil manželský odbojový pár Frolíkových, který také patřil mezi popravené vlastence vzpomínaného dne roku 1943. Následně shrnul br. Petr Tolar zapojení žen do československého protinacistického odboje, neboť většinu popravených onoho dne tvořily ženy. Tím skončil oficiální program akce a návštěvníci i organizátoři se ještě zdrželi v družném rozhovoru.

Akce k výročí lednových mauthausenských poprav navázala na obdobnou akci z října loňského roku, a v mnohém ji rozšířila. V nadcházejícím roce se lze těšit na další plody navázané spolupráce mezi Národním památníkem hrdinů heydrichiády a Československou obcí legionářskou. 

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Volfová