Projekt ČsOL REPUBLIKA ke stému výročí vzniku Československa

17. 12. 2018

Tento projekt byl realizován v pěti krajích ČR za značné pozornosti veřejnosti. V každém z krajů proběhl jiným způsobem, některé kraje věnovaly projektu až tři dny (Pardubický), některé jeden den všední (Středočeský) a další víkendy. Podle toho se dají projektové dny rozdělit na akce pro školy (všední dny) a na akce pro širokou veřejnost (víkendy). V následujících pasážích se budeme věnovat jednotlivým krajům a jejich pojetí projektu REPUBLIKA. 

Hlavní město Praha

Národní kulturní památka Vyšehrad hostila 15. září 2018 unikátní festival pořádaný k 100. výročí od založení Československa a Československá obec legionářská v rámci této akce pořádala tematický projekt Republika, který byl věnován široké veřejnosti. Projektový den Republika se skládal z několika aktivit – zábavné hry zaměřené na rozvoj myšlení v podobě šifer a 3D skládaček, open air výstavu věnovanou vzniku ČSR, mobilní lanové centrum a prověření znalostí sokolských a legionářských tradic.

Během dne navštívilo Vyšehrad kolem 2 500 návštěvníků, převážně dětí se svými rodiči. V rámci naučné stezky se vystřídalo na stanovištích přibližně 870 soutěžících. Velký zájem byl o sportovní aktivity, především o mobilní lanové centrum, které bylo po celý den v obležení dětských.

Olomoucký kraj

V sobotu 22. září 2018 se v Olomouci uskutečnil projekt Republika pro širokou veřejnost a žáky základních škol. Veřejnost byla oslovena rozhlasovou kampaní na Rádiu Haná a dále vyvěšením plakátů ve městě. Celkem 436 žáků se předem nahlásilo na tento unikátní závod, který byl věnován oslavám 100 let od založení ČSR. Dále 381 malých návštěvníků s rodiči dorazilo na základě mediální kampaně. Závod byl složen ze sportovně-vědomostních disciplín, které si účastníci postupně obcházeli. Disciplíny kopírovali historické události, které naší republiku provázeli v předešlých sto letech. Venkovní výstava o legionářích, sokolech a vzniku ČSR, která čítala 34 bloků popisující historické souvislosti, byla zakomponována do závodu pomocí kontrolních otázek, které byly zanášeny do hracích karet. Každý účastník si odnesl pamětní list.

Pardubický kraj

Dne 22. a 23. září ČsOL Jednota Chrudim realizovala projekt Republika v Pardubicích v prostorách bývalých kasáren T. G. Masaryka. Během víkendu se zúčastnilo našeho sportovně-vzdělávacího projektu 814 dětí. Každý účastník měl možnost vyzkoušet si unikátní mobilní stanoviště lanového centra, které v České republice v tomto provedení nemá obdoby. Jedná se o samonosnou konstrukci se samojištěním. Dále byly do programu zařazeny důmyslné vědomostní a šifrovací hry, kde bylo nutné k úspěšnému zvládnutí disciplín logické uvažování. Projekt byl obohacen i o venkovní výstavu o legionářích, sokolech a vzniku ČSR, která čítala 34 bloků popisující historické souvislosti. Tu shlédlo kolem 300 osob. Každý účastník závodu si odnesl na památku pamětní list.

V pátek 26. října 2018 proběhl v České Třebové závod pro základní školy, kterého se zúčastnilo 180 dětí z devíti škol. Záštitu poskytl a závodu se neformálně zúčastnil i hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický.

Jihomoravský kraj

V sobotu 6. října 2018 se v Brně uskutečnil projekt Republika pro širokou veřejnost a žáky základních škol. Během dne se na aktivitách vystřídalo na 400 dětí v doprovodu dospělých, kteří velmi ocenili venkovní výstavu o legionářích, sokolech a vzniku ČSR. Výstava byla do programu zakomponována prostřednictvím kontrolních otázek. Odpovědi pak děti zapisovali do hracích karet. Závod byl složen ze sportovně-vědomostních disciplín, které si účastníci postupně obcházeli. Nechyběly ani problemsolving aktivity. Disciplíny kopírovali historické události, které naši republiku provázely v minulých sto letech. Každý účastník si odnesl pamětní list.

Středočeský kraj

Dne 7. prosince 2018 Jednota ČsOL v Chrudimi realizovala projekt Republika ve Středočeském kraji, konkrétně v ZŠ Jitřní Praha. V době dopoledního vyučování se projektu zúčastnily tři třídy ZŠ, celkem 60 žáků. Každý účastník měl možnost shlédnout výstavu o vzniku republiky a o sokolských sletech, která čítala 34 bloků. Dále byly do programu zařazeny důmyslné vědomostní a šifrovací hry, kde bylo nutné k úspěšnému zvládnutí disciplín logicky uvažovat. Následně proběhla přednáška s názvem „Sokolové a legionáři se zasloužili o vznik Československa“. Dále bylo účastníkům projektu promítnuto video s legionářskou tématikou. Zájem žáků o prezentovanou tématiku byl dobrý. Škola Jitřní Praha se účastní mnoha našich dalších projektů a máme s nimi vždy velice dobré zkušenosti. Mimo jiné jejich družstva zvítězila ve dvou ročnících Battlefieldu a poháry za vítězství mají vystaveny na čestném místě ve škole. Také již třikrát byli účastníky úspěšného projektu Mise.

Závěrem lze konstatovat, že projektu REPUBLIKA se v pěti krajích České republiky zúčastnilo aktivně kolem 3 500 dětí i dospělých. Všichni účastníci obdrželi krásný „Pamětní list ke stému výročí vzniku Československé republiky v roce 1918“, osvěžili si historické povědomí a odnesli si domů v drtivé většině dobrou a slavnostní náladu. V příštím roce chceme s projektem REPUBLIKA pokračovat a nabyté zkušenosti využít k volnému pokračování v rámci projektu POKOS, tentokrát již ve všech krajích České republiky.

text: br. František Bobek