Ředitel KVV Ostrava převzal záštitu nad brannými závody LEGIE a BATTLEFIELD 2018 v Ostravě

1. 7. 2018

Ve dnech 6. a 7. června se ředitel KVV Ostrava zúčastnil finále branných závodů Legie a Battlefield 2018. Soutěže jsou určeny pro studenty středních a základních škol. 

Do finálových bojů, které se letos uskutečnily v objektu Dolní Vítkovice v Ostravě, se z krajských kol probojovalo celkem 34 nejlepších družstev, z toho 11 SŠ a 23 ZŠ. Závody jsou tradičně koncipovány v duchu vojenského výcviku a činnosti československých legionářů během první světové války a vojáků československého zahraničního odboje během druhé světové války. Za pozornost určitě stojí i místo konání – světově unikátní areál v centru Ostravy, kde se mezi léty 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Teď se industriální komplex změnil na jedinečné vzdělávací, společenské a kulturní centrum s obrovským dosahem. Dennodenně slouží malým i velkým obyvatelům Ostravy i turistům ze všech koutů světa. Skipovým výtahem se jezdí na vrchol vysoké pece č. 1, v aule Gong (v někdejším plynojemu) probíhají odborné konference, mezinárodní kongresy a v Malém světě techniky U6 si hrají děti i jejich rodiče (více http://www.dolnivitkovice.cz/o-nas)

Po oba dva dny si šestičlenné smíšené týmy určovaly strategii jak co nejrychleji a nejúspěšněji absolvovat téměř třicet stanovišť. Na vše byl časový limit dvě a tři čtvrtě hodiny. Žáci museli využít především svoji chytrost, fyzickou i mentální kondici, vědomosti a kolektivního ducha.

Krajská kola se zaměřila na význačné bitvy Velké války a na významné osobnosti domácího a zahraničního odboje během 2. světové války. Tématem letošního finálového klání byly československé legie a dále, jako každoročně, likvidace Reinharda Heydricha a boj čs. parašutistů dne 18. června 1942 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze, od něhož letos uplynulo již 76 let. Týmy měly vypracovat prezentace s určeným historickým tématem, tyto prezentace byly hodnocenou součástí soutěže. Výtvarná forma nebyla pravidly omezena, nesmělo se však jednat o elektronickou prezentaci. Odborná komise hodnotila obsah, estetické zpracování a vlastní přínos žáků.

Branné závody Legie a Battlefield již pořádáme desátým rokem a to se projevuje výbornými výsledky soutěžících družstev i jednotlivců. Také úroveň povinných prezentací je naprosto ojedinělá svou úrovní i originalitou. O Poháry hrdinů letos bojovalo celkem 250 družstev po celé republice, to znamená 1 500 odvážných dívek a kluků.

Každého závodu se v rámci doprovodných programů účastní Armáda České republiky a kluby vojenské historie z Jednoty ČsOL v Ostravě v dobových uniformách. Armádu během obou finálových dní reprezentovali vojáci z Krajského vojenského velitelství Ostrava a vojáci Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava (pěší roty pplk. Josefa Otiska). Velké poděkování patří plukovníku Ing. Jaroslavu Hrabcovi, který se kromě poskytnutí záštity aktivně podílel na přípravě obou závodů a zajistil i účast vojáků aktivní zálohy. Naší spolupráce na přípravě a realizaci branných závodů v Ostravě si velmi vážíme, trvá již více jak tři roky.

text: br. František Bobek