Republika si váží svých veteránů

12. 12. 2018

Při letošním Dni válečných veteránů, umocněném výjimečným 100. výročím ukončení první světové války, se o to citelněji ukázal vzrůstající celospolečenský respekt vůči válečných veteránům, a to nejen k vojákům a odbojářům druhé světové války, ale rovněž k účastníkům československých a českých válečných a mírových zahraničních misí polistopadové éry. 

Svým dílem přispívají k posílení významu 11. listopadu jako Dne válečných veteránů i jednoty Československé obce legionářské. Na řadě míst v tento den pořádají, a i v jubilejním roce 2018 pořádaly, pietní shromáždění k uctění památky těch, kteří ve stoleté historii naší moderní státnosti položili své životy ve jménu svobody a demokracie.

Každoročně je přitom ústřední pietou za padlé vojáky nástup na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově, po kterém následuje shromáždění v Slavnostním sále památníku. Jako každý rok reprezentoval ČsOL její předseda br. Pavel Budinský.

Československá obec legionářská byla však vidět i celorepublikově prostřednictvím svých odborníků. Ve speciálním vysílání ČT 24 k tomuto dni byli po většinu dne hosty ve studiu řídící tajemník br. Milan Mojžíš a tajemník projektu Legie 100 br. Jiří Charfreitag spolu s br. Milošem Borovičkou.

Ve spolupráci s Městskou částí Praha 3 uspořádala Československá obec legionářská u Pomníku československých legionářů na Olšanských hřbitovech pietní akt, kterým byla mimo jiné uctěna památka zde pohřbených čs. legionářů z Itálie. Aktem smíření byla skutečnost, že čestnou stráž držela spolu se členy ČsOL v legionářských stejnokrojích rovněž početná skupina mužů v historických stejnokrojích rakousko-uherských vojenských jednotek.

text: br. Jiří Filip