Se zbraní v ruce bránili před 79 lety svou vlast

16. 3. 2018

Ve středu 14. března 2018 si vedení města a občané Frýdku-Místku, členové ČsOL, ČSBS a KVH připomněli 79. výročí hrdinného boje obránců Czajankových kasáren v Místku. 

Primátor města pan Michal Pobucký ve svém vystoupení zdůraznil hrdinství, které obránci Czajankových kasáren prokázali: „Historické okamžiky spojené se 14. březnem 1939 si připomínáme možná jediní v České republice a přece v tento významný den dějin našeho města a českého národa padly první výstřely 2. světové války. Vojáci III. praporu 8. pěšího pluku „Slezského“ pod vedením zastupujícího velitele Karla Pavlíka zhruba půlhodinu bránili budovu Czajankových kasáren v Místku, boj ukončil až nedostatek munice na straně obránců. Proto velitel praporu podplukovník Karel Štěpina, poslal před kasárna zástupce kapitána Pavlíka s bílým praporem, aby dojednal zastavení palby. Němečtí vojáci krátce nato kasárna obsadili a obránce odzbrojili,“ uvedl Michal Pobucký.

Přestože byl boj v Místku ojedinělou akcí odporu, způsobil Němcům citelné ztráty. Přesná čísla nejsou známa, ale hovoří se až o 18 mrtvých vojácích německé armády a řadě raněných, a to včetně důstojníků. Podle pozdějšího německého hlášení zemřelo při obsazování Moravy a Slezska 21 německých vojáků, přičemž většina těchto ztrát připadla s největší pravděpodobností na boj v Místku. Na československé straně byli pouze dva lehce zranění.

Předseda ČsOL jednoty Frýdek-Místek br. plk. v.v. Petr Majer připomněl, že obránci Czajankových kasáren doslova naplnili vojenskou přísahu. „Přísaháme při všem, co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušni presidenta a vlády republiky Československé a všech svých velitelů, presidentem a vládou ustanovených; přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti její nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísaháme!“

Čest památce vojákům pěšího pluku 8. „Slezského“!

text a foto: br. Teodor Hybler