Setkání válečných veteránů v Michnově paláci

19. 11. 2018

V úterý 13. listopadu se v Michnově paláci v Praze konalo setkání válečných veteránů Prahy a Středočeského kraje. Akce se za resort Ministerstva obrany účastnil ředitel sekce podpory MO generálmajor Jaromír Zůna a vedoucí oddělení péče o válečné veterány Milan Bachan. Jaromír Zůna předal veteránům pozdrav od náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty´, který se z důvodu pracovního zaneprázdnění nemohl setkání zúčastnit.  

Nerovnoměrné geografické rozložení

Na úvod se mohli přítomní seznámit s možnostmi a benefity, které jim současná legislativa nabízí. Zaznělo i několik statistickým údajů. Československá obec legionářská, jejíž terénní pracovníci mají veterány na starost, v současné době eviduje více než čtyři sta druhoválečných veteránů a zhruba osm set tzv. novodobých veteránů. V tomto případě se jedná o bývalé vojáky, účastníky zahraničních misí ve věku šedesát a více let, se kterými terénní pracovníci přicházejí pravidelně do styku. Zajímavé je rovněž geografické rozložení veteránů. Druhováleční veteráni se kumulují především v severních Čechách a pohraničních okresech. Jedná se převážně o oblasti, kam se po skončení druhé světové vály stěhovali volyňští Češi, kteří tvořili významnou část 1. čs. armádního sboru v SSSR. Například v Jihočeském kraji je jich minimum, zato zde mají významné zastoupení novodobí váleční veteráni z balkánských misí. Je to dáno především tím, že v devadesátých letech minulého století sídlila v České Krumlově Výcviková základna mírových sil.

Otevřené dveře na Generální štáb

„Válečný veterán je pro mne někdo, kdo sloužil naší vlasti a zanechal za sebou v armádě hlubokou stopu. Sám jsem veteránem, strávil jsem dva roky na Balkáně v misích IFOR a SFOR. Byla tam skvělá parta lidí, kteří odváděli vynikající práci. Byl to právě 6. mechanizovaný prapor a jeho příslušníci, kteří v devadesátých letech prolomili určitou bariéru vůči Alianci a to včetně otázek interoperability,“ řekl při této příležitosti generál Zůna. „Myslím si tedy, že všichni veteráni mají být na co hrdí. Pro tuto zemi toho odvedli hodně. Určitě jste zaregistrovali ztráty na životech našich vojáků v Afghánistánu. Pro nás je to těžká doba. Jsem ale přesvědčený, že jak komunita válečných veteránů, tak i společnost zareagovala úžasným způsobem. A to už jen rozsahem finanční sbírky určené pozůstalým. Dovolte mi, abych vás jménem armády ujistil, že vaše činnost má naši maximální podporu. Každému z vás jsou dveře na Generální štáb otevřené,“ dodal.

Druhá část setkání byla věnována neformální diskusi zpříjemněné živou hudbou.  

text: Vladimír Marek

foto: Stanislav Švidek