Slavnostní odhalení pomníku v Krupce

12. 6. 2018

Dne 9. června v 11:00 hodin v Krupce na bývalém hraničním přechodu mezi Mohelnicí a německou obcí Müglitz byla zahájena slavnostní akce spojená s představením nově zrekonstruovaného hraničního orientačního sloupu a nově odhaleného památníku k 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Akci pořádala Jednota ČsOL mjr. i.m. Václava Vokurky v Boleticích ve spolupráci s jejími příznivci, kdy mimo těchto byly také přítomni zástupci z řad ČSBS, místní samosprávy, bývalí i současní příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sboru a další. Po celou dobu akce byla na místě zajištěna vojenská čestná stráž, kterou v dobových uniformách příslušníků 46. pěšího pluku ČSA ztvárnili členové Muzea čs. opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“ z Chomutova a dále dva příslušníci pěší roty aktivních záloh AČR při KVV Ústí nad Labem. 

Na úvod akce a po přivítání všech přítomných pronesl za pořádající jednotu ČsOL br. kpt. Bc. Matěj Horáček několik slov zejména k historii hraničních orientačních sloupů, po čemž následovalo slavnostní odhalení již zmíněného památníku. Památník byl umístěn v těsné blízkosti tohoto historického unikátu, kdy tak vyzdvihuje jeho význam a symboliku spojenou s počátky fungování našeho státu. Následně poté jsme si připomenuli všechny ty, kteří pro svou vlast obětovali svůj život a vzdali jsme jim díky položením květin k památníku a minutou ticha.

Poté vystoupili se svými projevy zástupci města Krupka a Armády ČR a to člen Rady města Krupka pan Mgr. Tomáš Liška a mjr. Ing. František Procházka z Krajského vojenského velitelství z Ústí nad Labem. Po této části programu si všichni přítomní na místě vyslechli historickou nahrávku československé státní hymny, po které došlo na poděkování všem, kteří se podíleli na opravách hraničního orientačního sloupu, na vybudování nového památníku a na zajištění celé akce. Zvláštní poděkování patří panu Ing. Jaroslavu Pikalovi z ČSBS, který zajistil nemalou část finančních prostředků pro vybudování památníku a dále pak městu Krupka, které se částečně podílelo na spolufinancování oprav hraničního orientačního sloupu.

Po zaznění signálu „Večerka“ byla akce zdárně ukončena. 

text a foto: br. Matěj Horáček