Splněný sen – nová životopisná kniha o M. R. Štefánikovi

1. 6. 2018

Člen českobrodské jednoty Československé obce legionářské a pracovník Ústavu politických věd Slovenské akademie věd, bratr PhDr. Ferdinand Vrábel vydal novou životopisnou knihu nejznámější postavě (česko)slovenských novodobých dějin, Milanu Rastislavu Štefánikovi. Kniha nese název „Splněný sen. Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa“. 

Ambicí publikace je podat obraz Štefánika co nejobjektivněji, především jako osvíceného a mimořádného člověka – prezentovat jeho názory a postoje, analyzovat jeho pohnutky a povahu. Skrze dobové prameny a svědectví získá čtenář úplný obraz o Štefánikovo povaze. Po několikaletém studiu materiálů v domácích i zahraničních archivech, přináší autor množství nových faktů a ty známé potvrzuje odkazy na hodnověrné zdroje. Důslednou faktografickou argumentací vyvrací různé pověry a mýty, které se šířili a šíří se dodnes kolem osobnosti, jakou byl Milan R. Štefánik – slovenský vlastenec, diplomat, politický vůdce, astronom.

Kniha je ilustrována především autentickými fotografiemi zhotovenými Štefánikem. Je rozčleněna do dvanácti tematických kapitol a vybavena rozsáhlým resumé ve třech jazycích, odkazy na prameny a literaturu, doplňujícími poznámkami a jmenným rejstříkem.

Knihu lze zakoupit i v českých knihkupectví, v eshopu vydavatele a také v prodejním voze Legiovlaku.

 

Splněný sen – Milan Rastislava Štefánik a vznik Československa
Autor: PhDr. Ferdinand Vrábel
Vydavatel: PRO, s.r.o., Banská Bystrica, www.pro.sk
Počet stran: 168
Vydání: první, 2018
ISBN: 978-80-89057-74-6
Odporučená cena: 13,50 €/ks (s DPH 10%)

 

 Splneny sen obal