Strážnice se vrátí o 100 let zpět a připomene boj legionářů proti bolševikům

24. 8. 2018

Československá obec legionářská připravuje na sobotu 25. srpna velkolepou připomínku dvou kulatých výročí. Ze strážnického skanzenu, který se na chvíli stane předměstím ruské Kazaně, vyženou legionáři bolševiky, čímž připomenou své slavné vítězství z roku 1918. Druhá rekonstrukce připomene krvavé boje proti sudetským Němcům v pohraničí v roce 1938. 

Když v srpnu 1918 dobyli českoslovenští legionáři Kazaň, doufali, že brzy znovu otevřou východní frontu a osvobodí občanskou válkou zmítané Rusko od bolševiků, které považovali za zrádce Rusů i Slovanů. Ačkoliv se jim vysněný cíl obnovy boje proti Němcům zcela nepodařil i tak se jim zastavením přesunu německých a rakouskou-uherských zajatců podařilo uspíšit hospodářský a vojenský kolaps obou velmocí a pomoci tak k vítěznému konci 1. světové války a vzniku Československé republiky. Dobytí Kazaně se stalo symbolem úspěchu našich vojáků, její zářiový pád zpět do rukou bolševiků už ale signalizoval sílu nepřítele i nejednotnost Rusů a jejich neochotu bojovat proti rudým.

Již 6. ročník Vojenského dne ve skanzenu ve Strážnici proběhne v sobotu 25. srpna. Výjimečně krásné dobové prostředí plné lidových staveb bude hostit nejen naše vojáky z roku 1918 ale i z pohnutého roku 1938. Stěžejní bojová ukázka Kazaň 1918, která připomene boj československých legionářů proti bolševikům začne ve 14:00. „Zatímco v době první republiky o legionářích věděl každý malý kluk, dnes je tato slavná epizoda československých dějin trochu pozapomenutá,“ říká Lukáš Lexa, předseda ČsOL Hodonín a hlavní organizátor akce a dodává: „Dobít celou transsibiřskou magistrálu se před, ani po našich legionářích nikdy nikomu nepovedlo. Rekonstrukcí bitvy jim chceme vzdát čest a dostat je zpět do povědomí veřejnosti.“ Ve stejnou dobu bude na nádraží ve Strážnici i Legiovlak – pojízdné muzeum a replika vlaku, která návštěvníky podrobně seznámuje se životem i způsoby boje našich legionářů a putuje Českou republikou.

Druhá ukázka symbolicky ukončí éru první republiky, kterou legionáři svou krví na frontách ve Francii, Itálii a v Rusku vybojovali. V 16:00 se v kulisách lidových staveb skanzenu rozhoří povstání sudetských Němců, kteří se pokusí připojit československé pohraničí k nacistické třetí říši. Obránci hranic z řad policistů, četníků, finanční stráže či armády předvedou odhodlání našich předků bránit poslední ostrůvek svobody ve střední Evropě. „Tragédie roku 1938 a zrada Československa jeho spojenci v Mnichově zanechala na duši našeho národa hluboké šrámy. Bojeschopnost a připravenost našich vojáků dobře prověřili události září 1938,“ říká Lexa a dodává: „Do ukázky se zapojí i dobová vojenská technika jako například Obrněný automobil OA vz. 30 nebo tančík vz. 33.“ Připraveny jsou rovněž výstavky dobové techniky, výstroje a výstroje ale i krátké komentované ukázky výcviku legionářských úderníků nebo prvorepublikových spojařů.

Prostředí skanzenu ve Strážnici je výjimečné svým geniem loci a lidovými stavbami, které přesně zapadají do doby, kterou budou následovníci legionářů v dobových uniformách ztvárňovat. Akce je vhodná pro celé rodiny. Nikde jinde se tak dobře nenasává dobová atmosféra a je připraven bohatý program o vojenské službě našich předků.

text: br. Miloš Borovička

2018 08 25 Vojenský den 2018