Tradiční hold paravýsadku SILVER A v obci Senice

26. 7. 2018

V sobotu 23. června 2018 proběhla v Senici již tradiční vzpomínka na působení paravýsadku Silver A na území protektorátu. Jako již tradičně připravila vzpomínkovou akci obec Senice ve spolupráci s Československou obcí legionářskou pod názvem „Pocta statečným“. 

Čeští vojáci, vyslaní z britských ostrovů, seskočili v noci 29. prosince 1941 právě u Senic a Podmok. Alfréd Bartoš, Josef Valčík a Jiří Potůček se kromě plnění jiných úkolů podíleli i na přípravě útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. A od této akce uplynulo v květnu už šestasedmdesát let.

U památníku skupiny před senickým obecním úřadem se konal pietní akt, kterého se zúčastnila řada významných hostů. Především významní váleční veteráni druhé světové války jako místopředsedové ČsOL gen. Emil Boček, gen. Václav Kuchynka a rovněž nadporučík Božena Ivanová. Pozvání přijali poslanci Parlamentu ČR, senátoři, zástupci vedení Středočeského kraje, Armády ČR a několika dalších institucí či organizací. Nechyběli ani příbuzní účastníků odboje, starostové měst a obcí širšího regionu. Čestnou stráž drželi členové Roty nazdar, z. s., a sokolové.

Senický starosta Václav Novák ve svých slovech zdůraznil nutnost úcty a stálého připomínání hrdinství statečných vojáků. „Atentát na Heydricha měl svůj velký význam. Parašutisté stáli tváří v tvář zlu, na jejich skutky můžeme být hrdí, byly to plameny naděje v temnotách,“ uvedl například senátor Tomáš Czernin. Součástí celodenního programu byla i prezentace současné i historické vojenské techniky. 

text: br. Jiří Filip

foto: OÚ Senice