Udělení čestného občanství in memoriam panu Rudolfu Josiekovi

4. 6. 2018

Ve středu 9. května 2018 se mezi čestné občany města Třince zařadil třinecký rodák a nositel Československého válečného kříže 1939, dozorce finanční stráže Rudolf Josiek in memoriam. Čestné občanství, které se v celé historii města dostalo dosud jen pěti třineckým osobnostem, bylo Rudolfu Josiekovi uděleno jako zvláštní projev úcty za hrdinství projevené v boji proti nacismu a na obranu Československé republiky. V Obřadní síni třinecké radnice převzali toto významné ocenění z rukou starostky města příbuzní Rudolfa Josieka. 

Rudolf Josiek byl jednou z prvních obětí nacismu, který plnil službu jako dozorce finanční stráže v západních Čechách a padl v přestřelce s henleinovci dva dny před podepsáním Mnichovské dohody 28. září 1938 při střežení železničního přejezdu v Horních Lomanech u Františkových Lázní. „Rudolf Josiek patří mezi hrdiny, kteří v těžké době neohroženě se zbraní v ruce vyjádřili svůj vztah k rodné zemi a bez váhání nasadili životy za svobodu své vlasti. Jsme na svého rodáka hrdí a vysoce si ceníme jeho činů a výjimečné odvahy, kterou v boji proti nacismu prokázal,“ uvedla starostka Třince Věra Palkovská. Na památku Rudolfa Josieka vydalo město Třinec podobně jako v případě čestného občana a válečného hrdiny Arnošta Steinera ojedinělou publikaci, jejímž autorem je br. Petr Majer.

Rudolf Josiek se narodil v Třinci 2. prosince 1914 dva týdny poté, co jeho otec zahynul v první světové válce. Vyučil se elektromechanikem. V roce 1933 nastoupil prezenční službu v Místku u pěšího pluku 8 „Slezského“, absolvoval spojovací školu u telegrafního praporu v Brně, byl zařazen do poddůstojnické školy jako radiomechanik a po jejím ukončení byl dne 30. září 1934 opět přemístěn k 11. rotě pěšího pluku 8 „Slezského“ do Místku.

Po ukončení vojenské prezenční služby zůstal u armády jako délesloužící. Dne 22. března 1938 odešel do zálohy a následně byl přijat k Finanční stráži u Zemského finančního úřadu v Praze a přemístěn do Hazlova u Aše, oblasti s rostoucím napětím vyvolaným činností Sudetoněmecké strany a Hitlerovou agresivní politikou.

Dne 23. září 1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace československé armády, ale henleinovci v Sudetech pokračovali v provokacích a útocích na české obyvatelstvo a na strategicky důležité objekty. V té době byl Rudolf Josiek přidělen jako dozorčí finanční stráže ke střežení železničního přejezdu v Horních Lomanech u Františkových Lázní. Padl v přestřelce s henleinovci 28. září 1938 v časných ranních hodinách. Po válce byl 18. května 1947 Rudolf Josiek in memoriam vyznamenán Československým válečným křížem 1939. V pozůstalosti se dochoval nejen jeho Čs. válečný kříž 1939, ale také šavle, která s ostatními dokumenty byla instalována v předsálí kanceláře paní starostky v Třinci.

V úterý 22. května se v třinecké knihovně uskutečnil Večer regionální historie nazvaný: Neznámý hrdina z Třince Rudolf Josiek. Za přítomnosti rodinných příslušníků Rudolfa Josieka, pozvaných hostů, byl prezentován tragický osud tohoto hrdiny, který bude navždy zapsán do paměti našeho národa.

Při této příležitosti byla Spolkem vysloužilých celníků Slezska udělena Rudolfu Josiekovi pamětní medaile in memoriam. Medaili předali členové Východočeského klubu celních veteránů plk. v. v. Mgr. František Halas a emeritní celní inspektor Jiří Panuš.

text a foto: br. Theodor Hybner