Vojenský den ve Strážnici – Kazaň 1918

17. 9. 2018

Ve skanzenu ve Strážnici se 25. srpna 2018 konal již 6. ročník akce Vojenský den. I přes nepřízeň počasí se akce nadmíru vydařila. Zrekonstruovali jsme bitvu čs. legionářů a bolševiků o Kazaň, od které letos uplynulo 100 let, a druhou bojovou ukázku jsme věnovali událostem v pohraničí Československa roku 1938, od nichž nás dělí 80 let. Historii čs. legií návštěvníkům představila i posádka Legiovlaku, který zakotvil na celý týden od 20. do 27. srpna na strážnickém nádraží. 

Malebné dobové prostředí skanzenu ve Strážnici již pošesté hostilo muže v historických stejnokrojích rekonstruující bitvy spjaté s dějinami našeho státu. V areálu lidových staveb z jihovýchodní Moravy mohli návštěvníci projít hned několika historickými epochami. Samotný skanzen představuje prostředí slováckých vesnic 19. a 20. století. Svá stanoviště zde připravili zástupci československých legií v Rusku, bolševiků i československé armády a Stráže obrany státu z roku 1938. Příchozí tak mohli zhlédnout dobové tábory zmíněných armád, historickou obrněnou techniku, polní kuchyni, výzbroj, spojařský materiál a mnoho dalšího.

Bojovým ukázkám předcházelo znázornění výcviku úderníků čs. legií v Rusku, cvičení telefonního roje čs. armády nebo ukázky obrněné techniky. Ve 14 hodin přepadly společně jednotky legionářů a srbských dobrovolníků bolševické oddíly u Kazaně. Bojová ukázka měla znázornit několik období kazaňské operace, kdy čs. legionáři na čas ovládli město a jeho okolí. Po přisunutí bolševických posil se však legionáři museli kvůli laxnosti kazaňských jednotek stáhnout. Do ukázky zasáhl kromě desítek vojáků také obrněný automobil Austin. V 16 hodin následovala rekonstrukce bojů o čs. pohraničí v roce 1938. Bojová ukázka se inspirovala událostmi z Mikulovska, kde operovali příslušníci 19. praporu Stráže obrany státu (SOS). Střety SOS s ordnery sudetoněmeckého freikorpsu přerostly do guerillové války. Nepokoje musely potlačit jednotky čs. branné moci. Kromě pěchoty se jednalo i o obrněný automobil vz.30 a tančík vz.33, které tvořily početnou součást vozového parku obrněné techniky prvorepublikové armády.

Vojenského dne se zúčastnilo na 80 účinkujících v historických stejnokrojích, 2 obrněné automobily, tančík a vícero lehkých i těžkých kulometů. Jejich výkon zhlédlo bezmála 1000 návštěvníků. V průběhu pobytu Legiovlaku na strážnickém nádraží si jej přišlo prohlédnout zhruba 4200 osob. Za projevenou přízeň a zájem návštěvníkům děkujeme. Zároveň bychom jako jednota chtěli vyjádřit poděkování posádkám Legiovlaku za rozšíření povědomí o historii čs. legií v našem regionu a všem osobám, které napomohly ke zdárnému průběhu akce Vojenský den 2018. Bojové ukázky ve skanzenu si kladly za cíl ukázat co možná nejvěrněji osudové kapitoly čs. dějin. Po jejich zhlédnutí by si měl návštěvník uvědomit, že válka jako krajní řešení národnostních nebo politických problémů přináší mnoho utrpení a obětí. Važme si obětí, které přinesli naši předci v krizových momentech, a nepřipusťme nové vzplanutí světového konfliktu.

 

text: br. Lukáš Lexa

foto: Viktor Fiker, Dušan Prachař, kozel83, br. Lukáš Lexa