Výrazné oživení činnosti Jednoty ČsOL v Poděbradech v minulém roce

31. 1. 2018

Když se po posledním rozloučení se zesnulým předsedou br. Josefem Bacílkem několik aktivních členů jednoty v čele s novým předsedou br. Zdeňkem Talířem zamýšlelo nad další činností a potřebným omlazením, tak se o členství přihlásilo 13 převážně mladších členů KVH Druhý pluk Nymbursko pod vedením br. Jaroslava Kupce. 

Ti se hned po podání přihlášek zapojili v regionu do celé řady propagačních a vzpomínkových jubilejních a pietních akcí (100. výročí hrdinné smrti rozvědčíka br. Václava Otty z obce Chleby, dvě rekonstrukce bojů z konce druhé světové války na Nymbursku, bojové ukázky z Brusilovovy a Kerenského ofenzívy pod nymburskými hradbami, pietní akt ke 100. výročí bitvy u Zborova u sochy krále Jiřího v Poděbradech, oslavy 100. výročí zborovské bitvy v Milovicích, navrácení plakety T. G. Masaryka na pomník padlých v Hasině u Rožďalovic, přednáška o významu legií s ukázkami jejich výstroje a výzbroje v Chlebech, vystoupení na kulturním festivalu k výročí české státnosti na zámku v Křinci, oslavy 28. října v Úštěku, bohoslužba v den válečných veteránů v chrámu Čs. církve husitské v Praze).

Členové Jednoty zároveň podpořili vydání pamětí bývalého člena a zborovského hrdiny br. Bohuslava Suchánka. Pod názvem Životní příběh kováře a legionáře tuto obsáhlou publikaci, opatřenou četnými obrazovými a mapovými přílohami, do tisku připravil a průběžnými popularizačními komentáři doplnil historik br. František Dudek. Pamětník v knize z pohledu vesnického kováře komentuje proměny českého venkova v minulém století a z pozice pohodového venkovana a skromného vlastence vtipně glosuje osudy čs. legionářů v Rusku během revoluce a občanské války. Symbolického křtu pamětí se v Koutech u Poděbrad, rodné obci pamětníka, ujal předseda jednoty a vydání bylo podpořeno odkoupením části nákladu k propagačním účelům projektu Legie 100 a Legiovlak. Kniha je dostupná na www.kosmas.cz.

Předseda jednoty navázal na záměry zesnulého předchůdce a u příležitosti letošního jubilea inicioval v Poděbradech jednání o zřízení památníku, který by připomínal zásluhy místních legionářů a odbojářů o stát. Na úspěšně započaté a početné propagační aktivity hodlají členové poděbradské jednoty navazovat a dále je rozvíjet i v letošním významném jubilejním roce.

text a foto: br. Zdeněk Talíř