Výročí okupace okleštěného Československa

19. 3. 2018

Ve čtvrtek 15. března uplynulo již 79 let od okupace zbytku Čech a Moravy. U příležitosti tragického výročí našich dějin uspořádala Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR na Hradčanském náměstí v Praze u sochy zakladatele československého státu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka tradiční pietní akt věnovaný památce obětí politické a rasové perzekuce v době okupace. 

Pozvání na letošní pietu přijal místopředseda Senátu PČR pan Ivo Bárek, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR pan Petr Fiala, náčelník Generálního štábu AČR pan arm. gen. Josef Bečvář a jako v minulých letech rovněž mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Slovenské republiky v ČR J. E. Peter Weiss. Nechyběli ani zástupci KVV hlavní město Praha, ČSBS, Masarykova demokratického hnutí a Konfederace politických vězňů. Při příchodu vzácné hosty přivítal předseda ČsOL br. plk. v z. Pavel Budinský a řídící tajemník ČsOL br. Milan Mojžíš.

Po položení květinových darů k soše T. G. Masaryka pronesli významní hosté projevy, v nichž připomněli oběti okupace i boj Čechů a Slováků za osvobození republiky jak v zahraničí, tak na domácí frontě.

Generál Josef Bečvář ve svém projevu vyzdvihl úlohu, jakou v nastalém tragickém období sehrála československá armáda. „Již 14. března odletěli do Velké Británie zpravodajští důstojníci v čele s plk. Františkem Moravcem, aby založili vojenský odboj proti nacistům. Ve stejnou dobu se německým jednotkám postavili v Místku na odpor vojáci 8. pěšího pluku „Slezského“. Na tehdejší Podkarpatské Rusi se odmítly vzdát jednotky 12. pěší divize generála Olega Svátka Hitlerovým horthyovským spojencům a bojovaly až do 17. března, aby pak pokračovaly na Slovensko a do Rumunska,“ připomněl generál Bečvář ve svém projevu.

„Československá armáda v březnu 1939 opravdu nezanikla. Reagovala v mezích svých možností s rozvahou, statečností a závazkem ke svobodě svých národů. A to by dnes měl být závazek současné Armády ČR vůči jejím předchůdcům i důvod, proč si připomínat březen 1939 nejenom jako symbol ponížení, ale paradoxně také jako důkaz nezlomnosti českého vojáka,“ shrnul generál Bečvář.

text: br. Jiří Filip

foto: Michal Rak