Výsadba stromů svobody

14. 12. 2018

Již v roce 1848 se stala lípa, v reakci na frankfurtský sněm a zvolení dubu jako symbolu velkoněmectví, naším oficiálním národním symbolem. A právě na počátku naší mladé republiky v letech 1918 a 1919 byla výsadba lip na stovkách míst jasnou demonstrací podpory mladému státu a důkazem národní svobody. Mohutné výsadby  probíhaly napříč naší domovinou především u příležitosti kulatých výročí vzniku republiky v letech 1928, 1938, 1945 ale též 1968. Letošní 100. výročí tak jasně vybízelo k udržování této tradice a zapojení se do výsadby lip.

Československá obec legionářská na počátku letošního roku navázala spolupráci s Nadací Partnerství, která připravila projekt Stromy svobody 1918–2018. V rámci tohoto projektu bylo stanoveno několik cílů. Prvním z nich bylo zmapování těch stromů, které byly vysazeny v letech 1918–2017. Celkové číslo zmapovaných stromů nakonec přesáhlo úctyhodných 4 000 stromů, z čehož bylo péčí nadace 28 stromů odborně ošetřeno. Krom určení místa těchto dříve vysazených stromů byly též doplněny dobové fotografie a historické kontexty původní výsadby. Tou nejzásadnější částí však byla podpora a propagace výsadby nových stromů a právě do této části se naše legionářská obec zapojila nejvíce. Na základě výzvy, kterou zaslalo Ústředí ČsOL jednotám, se nám nakonec podařilo vysadit 83 nových lip a naše organizace se tak po obcích a školách stala jedním z nejvýraznějších garantů letošní výsadby. Krom jednotlivých výsadeb v místech, kde naše jednoty působí, také došlo ke hromadné výsadbě lip v pražské části Běchovice, kde jsme v rámci výsadby aleje o 100 stromech, zajistili výsadbu 51 z nich. Stromy ČsOL byly též doplněny o informační ceduli, která jasně odkazuje na to, že tyto stromy vysadili novodobí legionáři, lidé s úctou k našim kořenům.

Na závěr nám dovolte poděkovat všem našim jednotám, které se aktivně zapojily do této aktivity a též popřát jejich stromům, aby se jim dařilo a vzkvétaly k připomínce naší republiky.

text: br. Jiří Charfreitag