XV. setkání pyrotechniků s mezinárodní účastí INMEP 2018

20. 6. 2018

Setkání pyrotechniků INMEP 2018 (International Meeting of Pyrotechnicians) se zúčastnili aktivně pracující specialisté i váleční veteráni. Setkání pyrotechniků posloužilo také k navázání osobních kontaktů především se zahraničními kolegy. Na setkání byla prezentována pyrotechnická činnost účastníků za uplynulý rok a byly porovnány pracovní postupy a zkušenosti jednotlivých národních složek, ať už příslušníků policie nebo ostatních ozbrojených sborů, které se touto problematikou zabývají. Součástí zaměstnání bylo seznámení s novými trendy, technologiemi a výrobky souvisejícím s činností EOD/IEDD. 

Projekt byl realizován v rekreačním zařízení Vojenských lesů a statků, s. p. Olšina, které se nachází nedaleko Vojenského výcvikového prostoru Boletice v termínu 3.-8. června 2018.

Cílem setkání pyrotechniků bylo navázání osobních vazeb pro aktivně pracující specialisty v oblasti EOD, ale i jejich „vysloužilé“ kolegy – válečné veterány, ze všech složek zabývající se touto problematikou, jako je například Armáda, Policie a civilní firmy. Setkání pyrotechniků slouží také k navázání osobních kontaktů především se zahraničními kolegy, neboť se v letošním ročníku zúčastnili zástupci ze zahraničí, a to ze SRN, Belgie, Nizozemí, Slovenska, Ruska, Polska, Litvy a USA. Celkem se tak v průběhu akce prostřídalo 168 účastníků. Setkání sloužilo k propagaci Československé obce legionářské a jejím ideovým cílům státotvorné organizace.

text a foto: br. Ivan Novotný