Zborovská vzpomínka

2. 7. 2018

Ve čtvrtek 21. června 2018 se u památníku padlým legionářů a T. G. Masaryka na Mírovém náměstí v Písku konala vzpomínková akce k výročí 101 let bitvy u Zborova. Ta byla sice z pohledu světové války méně významnou akcí, ale Čechoslovákům vynesla slávu a uznání a otevřela dveře pro zakládání nových československých jednotek v tehdejším carském Rusku. 

Pietní vzpomínkovou akci uspořádali partneři projektu Město Písek nejen 45 (Jednota ČsOL v Píseku, ZO ČSBS Písek, I. ETALON, z.s.) spolu se Základní školou Edvarda Beneše v Písku. Akce se zúčastnili i žáci dalších píseckých základních škol, vedení města Písku, zastupitelé města a občanská veřejnost.

Vzpomínková akce se v písku konala již po druhé a věříme, že se stane trvalou vzpomínkovou akcí, neboť vojenské vystoupení Čechoslováků u Zborova je důležitým mezníkem v našich vojenských dějinách, které zaslouží trvalé připomínání.

text a foto: ses. Eva Veselá