15. březen 1939 – den, kdy přestalo platit heslo „Malá, ale naše“

18. 3. 2019

Toto heslo symbolizovalo stav Československa (Česko-Slovenska) po událostech v září 1938. Jindřichův Hradec se stal hraničním městem, které obklopila nově vytyčená tzv. dřevěná hranice. Jediné spojení města se zbytkem okleštěné republiky zajišťoval pouze úzký koridor vedoucí na severovýchod. 

Druhá republika však neměla dlouhého trvání, protože 14. března 1939 bylo slovenským sněmem odhlasováno vytvoření Slovenského štátu. Současně Maďarsko předalo Česko-Slovensku ultimátum požadující vyklizení Podkarpatské Rusi. Současně na území Podkarpatské Rusi vstoupily maďarské jednotky, které se na mnoha místech střetly v ozbrojených potyčkách s československými ozbrojenými složkami. Dne 15. března 1939 v šest hodin ráno započala německá vojska s obsazováním české země. Jindřichův Hradec ovšem neměl pro okupanty až tak vysokou vojenskou hodnotu. Přesto 15. března do města dorazily německé strážní oddíly, které převzaly vojenské zbrojní sklady a kasárna. Až v podvečer 18. března 1939 dorazil do města větší motorizovaný oddíl německé armády, který se ubytoval v budově dnešní 1. základní školy.

80. výročí této smutné události si připomněli i členové Klubu vojenské historie 29. pěší pluk „plk. Josefa Jiřího Švece“ Jindřichův Hradec (též členové ČsOL) a členové Klubu vojenské historie Neuhaus – Jindřichův Hradec. 

 

text: br. Jiří Toufar (KVH 29. p. pl. Jindřichův Hradec)

foto: Josef Böhm