80 let poté

25. 3. 2019

Česká republika si připomněla osmdesáté výročí okupace okleštěného Československa fašistickým Německem. V Písku se uskutečnilo pietní setkání u radnice na Velkém náměstí, připravené partnery projektu Město Písek, nejen pětačtyřicátý. 

Předseda místní jednoty Československé obce legionářské br. Josef Lanc připomněl historické souvislosti, následně vystoupila místopředsedkyně ses. Eva Veselá: „Dnes je jeden z temných dnů naší historie. Nesmíme zapomenout, pokud nechceme, aby se naše děti dožily něčeho, co tento svět zničí… Soužití na této planetě je pro každého z nás jen dočasné a tvrdě vymezené časem mezi naším narozením a smrtí. Jen v tomto čase můžeme něco dobrého vytvořit, něčemu zlému zabránit. Užívat pravdy, dobra a krásy. Ale nenechat se zavléci do nesvárů a psychopatických hloupých rozhodnutí lidí, kteří myslí jen na ničení toho, co druzí vybudovali, čím obohatili tento svět.“

Závěr patřil předsedovi spolku 1. ETALON Jaroslavu Pospíšilovi: „15. březen 1939. Toho studeného, zasněženého dne, po páté hodině ranní obdrželi na četnickém velitelství v Písku fonogram z Prahy, že Čechy začíná obsazovat německá armáda. S pokynem zničit tajné spisy. S ničením bylo třeba spěchat! V 8 hodin 15 minut přijeli do města první němečtí vojáci.

V patách za nimi německá policie a gestapo. Následovalo zatýkání osob podezřelých z komunistické činnosti, emigrantů ze Sudet – zejména židů. V rámci akce Gitter bylo v Písku zatčeno 21 osob. Odzbrojena městská policie. Vylepena vyhláška o převzetí moci. Vyhláška s nařízením o jízdě vpravo, o zákazu nočního vycházení. A všude přítomný strach, který následně provázel celou okupaci.

Je to již 80 let, nesmíme zapomenout. Zapomenout také na statečné lidi, včetně bývalého starosty, primáře Písecké nemocnice MUDr. Václava Šťastného, zapomenout na odbojáře, zapomenout na všechny oběti okupace.

Dnes jsme zde u pamětní desky: Umučeným bojovníkům zaměstnancům města Písku – Eduard Bečka, Josef Březnický, Bohumil Dráb, Josef Dráb, Gustav Fořt, Karel Hübner, František Krampl, Antonín Petrák, Josef Soukeník, Emil Strnad, Terezie Špolcová, Jaroslav Vytisk, Karel Valášek, Václav Valvoda, Václav Votava.

Uctíme nejen jejich památku, ale symbolicky všech obětí šestiletého teroru v naší republice. Položením květin zastupitelem Jihočeského kraje Petrem Kalinou a předsedou jednoty ČsOL Písek Josefem Lancem. Závěrem – jsme povinni nejen střežit odkaz hrdinů, ale sami hájit demokracii a svobodu.“

text a foto: Jaroslav Pospíšil, ses. Eva Veselá, br. Zdeněk Říha