80. výročí okupace

22. 3. 2019

Za velkého zájmu médií pořádala Československá obec legionářská s podporou Ministerstva obrany ČR každoroční pietní akt u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí v Praze u příležitosti kulatého výročí okupace zbytku Českých zemí nacistickým Německem. Vzpomínky se spolu s válečnými veterány a členy ČsOL účastnili i mnozí vysocí představitelé veřejného života a Armády ČR. 

Předseda ČsOL br. Pavel Budinský tak mohl před začátkem programu přivítat předsedu Poslanecké sněmovny PČR Radka Vondráčka, místopředsedkyni Senátu PČR Miluši Horskou, primátora hlavního města Prahy Zdenka Hřiba, Velitel vzdušných sil AČR pan genmjr. Petra Hromka, ale také velvyslance SRN v Praze J. E. Christopha Isranga a 3. tajemník Velvyslanectví SR v Praze pan Roman Lajčiak.

Z úst vzácných hostů zazněly po položení květinových darů k soše T. G. Masaryka proslovy, předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček ve svém projevu řekl: „15. březen 1939 byl skutečně přelomovým dnem v moderních dějinách naší země, pro Evropu i celý svět. Německo zahájilo vojenskou expanzi poprvé na území neobývaném Němci. Přestalo hrát „hru na konference“, jakou byla Mnichovská. 15. březen 1939 znamená konec tzv. druhé republiky. Poučením budiž, že jejímu přežití nepomohla ani vazalská politická orientace na Říši, ani naprosté zavržení odkazu masarykovské první republiky, demokracie a jejích představitelů.“

Místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská řekla, že je důležité si dobu připomínat věrohodně a stejně tak ji interpretovat. Totalita má podle ní různé barvy, a to i dnes. „Vedeme boj s autoritářskými choutkami některých v naší společnosti. Je to jiný boj než ten frontový a viditelný, je rafinovaný a plíživý. Pravda se různě přetáčí a posouvá do oblasti dezinformací a vedou se nevybíravé verbální útoky na některé naše instituce a jedince,“ řekla.

„České země byly první na řadě a pocítily, co to znamená vláda panské rasy,“ prohlásil pražský primátor Hřib. „Jsme povinni nejen střežit odkaz hrdinů, ale sami hájit demokracii a svobodu,“ řekl v závěrečném projevu předseda Československé obce legionářské Pavel Budinský.   

text br. Jiří Filip

foto ses. Marcela Ludvíková