Členové ČsOL v Londýně

17. 12. 2019

Neoficiální výprava Československé obce legionářské složená ze členů hned několika jednot (Boletice, Mladá Boleslav, Plzeň, Praha 3) se v listopadu vypravila na soukromou návštěvu Londýna s cílem navštívit některé památníky a hlavně tradiční oslavy výročí ukončení první světové války neboli Dne vzpomínek, který je v České republice připomínán jako Den válečných veteránů. Ten připadá na 11. listopad, a právě před sto lety, roku 1919, začala ve Spojeném království tradice velkolepých oslav míru a připomínek válečných obětí. Členové výpravy byli z části účastníky vůbec první oficiální delegace z České republiky, která se zapojila do slavnostního průvodu během Vzpomínkové neděle (Remembrance Sunday) v roce 2016. 

V pátek 8. listopadu ráno se skupina vypravila do čtvrti Westminster, aby obešla vybrané památky v centru Londýna. Nejprve se odebrala k památníku letecké bitvy o Británii, které se zúčastnilo více než osm desítek Čechoslováků. Bylo tedy nasnadě, aby zde členové ČsOL vykonali soukromý pietní akt a položili věnec. Pokračovali i k památníku britského Královského letectva, který se nachází o malý kousek dále na nábřeží Temže, a přitom si prohlédli další památky odkazující na britskou válečnou historii. Z nich byl nejnovější památník britských občanů (vojáků i civilistů) působících během válek v Perském zálivu, Iráku a Afghánistánu. Na hlavní vládní třídě Whitehall si členové prohlédli také jezdeckou sochu polního maršála Douglase Haiga, který v roce 1921 stál u zrodu tradice produkce papírových vlčích máků bývalými vojáky, jejichž prodej podporuje válečné veterány v nouzi. Vedle stojící památník žen z druhé světové války má velice originální podobu – na bronzovém pylonu je jako na věšáku zavěšeno sedmnáct ženských oděvů symbolizujících profese, které ženy za války vykonávaly. Památník odhalila královna Alžběta II., která sama během války sloužila u Ženského pomocného sboru, podobně jako stovky Čechoslovaček a partnerek československých vojáků. Skupina nemohla vynechat návštěvu u symbolického hrobu vojáků bývalého Britského impéria, Kenotafu (Cenotaph), který byl na návrh architekta sira Edwina Lutyense vybudován nejprve jako dočasná instalace ze dřeva v roce 1919, následně v roce 1920 jako již trvalá připomínka z kamene.

Došlo i na návštěvu Westminsterského opatství. Před opatstvím se již tradičně nacházela Zahrada vzpomínek (Remembrance Field), kde mohou lidé „zasadit“ dřevěný křížek za válečné oběti. Každá jednotka britských ozbrojených sil zde má své oddělení, kde je možné připomínat vojáky jednotlivých pluků, sborů, služeb a dalších útvarů. Také českoslovenští vojáci zde mají své oddělení, u kterého členové ČsOL rozšířili počet křížků a umístili stuhu v národních barvách. Sestra Marcela Ludvíková navíc domluvila legionářské výpravě nejen návštěvu opatství, ale také mši za Čechoslováky, kteří se po boku britských spojenců zapojili do druhé světové války. K té došlo u pamětní desky věnované československým vojákům. Členům ČsOL se tím dostalo pocty, které si velice váží. Po mši k pamětní desce položili věnec a na závěr zazpívali československou hymnu.

Po pietě v opatství se skupina vypravila kolem Buckinghamského paláce, sídla královské rodiny, do parku Green Park. Zde se podívali na památník věnovaný kanadské armádě, v jejíž řadách bojovali za první světové války také českoslovenští dobrovolníci. Věnec pak položili u sousoší letecké posádky, které je součástí velkého památníku letců působících pod Bombardovacím velitelstvím (Bomber Command) Královského letectva. Pod to spadala v letech druhé světové války také československá 311. bombardovací peruť.

Samozřejmě nechyběla zastávka ve vnitrobloku domu Porchester Gate na ulici Bayswater Road, kde za druhé světové války sídlili zpravodajci československé exilové vlády připravující vojenské výsadky do Protektorátu Čechy a Morava. Snad všem zájemcům o československou vojenskou historii je známé, že právě před tamní ikonickou cihlovou zdí vznikaly poslední snímky parašutistů-agentů odesílaných na tajné operace. Ostatně, vrátní domu jsou na české návštěvníky již dobře připraveni.

V sobotu 9. listopadu 2019 ráno vedly první kroky členů výpravy na londýnský hřbitov Brompton ve čtvrti Kensington. Hřbitov byl koncipován jako městský park a díky blízkosti Královské nemocnice Chelsea byl dlouhodobě využíván i pro pohřbívání vojenských osob. Během druhé světové války zde byli pochováni také dva vojáci československé zahraniční armády, kteří v Londýně zemřeli v důsledku nemoci. Jedná se o vojína Josefa Kadeřábka z Velcí (Jince) a vojína Stanislava Borina z Mnichova. Hroby obou dvou se nacházejí u západní hřbitovní zdi, v oddělení O a jsou v dobrém stavu. Členové ČsOL i u nich položili věnce a zapálili svíčky.

Bratr Viktor Šimek se ještě vrátil do Westminsterského opatství, kde se zúčastnil veřejné mše a položil věnec ČsOL k Hrobu Neznámého bojovníka.

Posledním dnem výpravy členů ČsOL do Londýna byla neděle 10. listopadu a tím, že se jednalo o nejbližší neděli jedenáctému listopadu, byl tento den již zmiňovanou Vzpomínkovou nedělí. V letech druhé světové války byly vzpomínkové akce k výročí konce první světové války přesunuty na nejbližší neděli a tato tradice zůstala zachována dodnes. Největší veteránská organizace ve Spojeném království – Královská Britská legie (Royal British Legion) – pořádá během Vzpomínkové neděle tradiční pochod, jehož trasa vede z nádvoří Horse Guard Parade přes třídu Whitehall ke Kenotafu (podle toho se akci někdy přezdívá Cenotaph March) a podél parku St James Park zpět na nádvoří bývalých kavaleristických kasáren. Přitom pokládají defilující delegace současných i bývalých vojáků Commonwealthu i dalších hostů své věnce z vlčích máků u Kenotafu před zraky britské královny. Přesně v jedenáct hodin se nejen v Londýně, ale i v dalších zemích Commonwealthu vše ztiší a oběti jsou připomenuty dvěma minutami ohlušujícího ticha.

Mezi diváky byli i členové ČsOL a po tomto zážitku měla výprava za sebou vše, co si předsevzala a její účastníci se mohli odebrat na letiště a domů. Některým snad tato návštěva „vlkomakového“ Londýna utkví v paměti více než ostatním. A plni emocí z britské Vzpomínkové neděle se mohli již druhý den zúčastnit akcí ke Dni válečných veteránů hned na několika místech České republiky. Doufejme, že i v českém prostředí se těmto akcím jednou dostane podobné vážnosti, okázalosti a hlavně angažovanosti veřejnosti.

text a foto: br. Petr Tolar