Čtvrtý rok databáze československých legionářů

8. 1. 2019

U příležitosti právě uplynulého jubilejního roku 2018 bychom chtěli poděkovat všem, kteří v minulých letech přispěli k rozšiřování a zpřesňování elektronické databáze československých legionářů.

Zároveň bychom se také chtěli omluvit, že zveřejňování získaných dat není tak rychlé, jak bychom si sami přáli. A důvod? Zájem o databázi každým rokem roste. Na Legiovlaku – pojízdné expozici československých legií v podobě replik železničních vagonů, ve kterých naši legionáři obsadili Transsibiřskou magistrálu – získáváme každý rok údaje zhruba k tisíci legionářů, přímo přes elektronický formulář na webových stránkách databáze (www.krevlegionare.cz) jsme během posledních dvou let obdrželi údaje o dalších dvou tisících legionářích. Nehledě na získané informace k našim vojákům rakousko-uherské armády, československým domobrancům z Itálie či veteránům druhé světové války. Stovky dalších portrétů jsme dohledali v archivech, publikacích či na internetu při přípravách publikací vydávaných v rámci projektu Legie 100. Celkově se jedná o 30 000 fotografií pro více jak 5 000 profilů jednotlivých legionářů! 

Děkujeme proto za pochopení a shovívavost. Žádná z poskytnutých fotografií či informací u nás nezapadne a bude využita! O tom se můžete koneckonců sami přesvědčit v přesně 3 500 profilech legionářů, které již na webových stránkách krevlegionare.cz fotografie a další materiály doplněné mají. 

Věříme, že nám zachováte přízeň i v budoucnu a databázi budeme společně dále doplňovat, aby byl odkaz československých legionářů stále živý a nikdy nezanikl. 

 

Pracovníci projektu Legie 100

 

CTVRTY ROK DB LEG