Den válečných veteránů 2019 v Sedlici

2. 12. 2019

V neděli 10. listopadu uspořádali sedličtí členové Československé obce legionářské (ČsOL) David Maňhal a Miroslav Šavrda ve spolupráci s městem Sedlice a Českým svazem žen Sedlice připomínku Dne válečných veteránů. 

Od 13.00 hod. jsme v Radomyšli uctili památku letce RAF a místního rodáka Jana Matějky u jeho rodného domu položením kytice a zapálením svíce.

Od 14.00 hod. Probíhala v zasedací místnosti sedlické radnice tvůrčí dílna pro děti s výrobou vlčích máků pod vedením členek Českého svazu žen Sedlice, kterým chci tímto moc poděkovat. Zároveň během celého odpoledne probíhala i sbírka Paměti národa, kde mohli návštěvníci za doporučený příspěvek získat i vlčí mák, kterým přispěli na natáčení rozhovorů s pamětníky a válečnými veterány, aby se na jejich příběhy nezapomnělo. V zasedací místnosti radnice bylo možné si prohlédnout malou výstavu věnovanou válečným veteránům 1. a 2. světové války, prezentaci nadací Post Bellum – projektu Paměť národa a Regi Base, které připomínají a podporují válečné veterány, nebo si odnést tiskové materiály Čs. obce legionářské nebo Paměti národa.

Ve 14.30 hod. jsme na hřbitově v Sedlici uctili památku obětí 1. světové války zapálením svíce se symbolem Dne válečných veteránů – vlčím mákem, na jejich hrobě.

Od 15 hod. se pak na náměstí TGM u pomníku Obětem světových válek uskutečnil pietní akt za válečné veterány za účasti sedlických členů ČsOL, paní místostarostky Kateřiny Brabcové, zástupců SDH Sedlice a Policie ČR a členů čestné stráže v historických stejnokrojích čs. legií v Rusku, Čs. samostatné obrněné brigády a čs. meziválečné armády. David Maňhal přivítal všechny účastníky a ve svém projevu zmínil význam Dne válečných veteránů, jeho historii a odkaz pro dnešek, zmínil i významná výročí, která jsme si v tomto roce připomněli. Následoval krátký proslov paní místostarostky spojený s poděkováním organizátorům. Poté již byla k pomníku položena kytice, zazněly státní hymny České a Slovenské republiky. Následovala Večerka, při které byla zapálena svíce s vlčím mákem – symbolem válečných veteránů.

Chci tímto poděkovat všem, bez jejichž podpory a pomoci by se připomínka Dne válečných veteránů neuskutečnila, panu starostovi Vladimíru Klímovi, paní místostarostce Kateřině Brabcové, delegaci SDH Sedlice, Policie ČR, členkám Českého svazu žen, dobrovolníkům historické čestné stráže a dobrovolnicím, které obcházely přítomné s kasičkou společnosti Post Bellum.

text: br. David Maňhal

foto: Lenka Čapková, František Jirsa, M. Vrátný